Enkelte byggskumprodukter kan bestå av så mye som 30 prosent diisocyanater. Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet / Colourbox.com
Enkelte byggskumprodukter kan bestå av så mye som 30 prosent diisocyanater. Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet / Colourbox.com

Fra og med torsdag kreves opplæring for all bruk av produkter med dette stoffet

Torsdag 24. august trer krav om «hensiktsmessig opplæring før enhver industriell bruk eller yrkesbruk» av produkter som inneholder diisocyanater. Arbeidstilsynet varsler flere tilsyn gjennom høsten.