Etter en omfattende restrukturering kan administrerende direktør Morten Raugstad i A Bygg legge frem et positivt årsresultat for 2018.

Fra minus til pluss for A Bygg

En omfattende restrukturering har økt lønnsomheten i A Bygg Entreprenør.

Ifølge en pressemelding skyter eieren, Fabritius Gruppen, inn betydelig kapital for å støtte selskapets videre satsing.

Etter en mislykket satsing på prosjekter i egen regi ble A Bygg i februar i fjor kjøpt opp av Fabritius Gruppen. Den nye eieren har til sammen tilført over 80 millioner i frisk kapital og A Bygg har fått en ny ledelse. Etter bare ti måneder kan selskapet nå presentere et årsregnskap i pluss.

– Selv om overskuddet er lite har alle prosjekter nå en akseptabel margin, noe som beviser at vi har lykkes i å snu skuta, sier Morten Raugstad, administrerende direktør i A Bygg.

Strategisk spissing

Den nye direktøren har sammen med den øvrige ledelsen og organisasjonen gjennomført en omfattende restrukturering, og slik oppnådd lønnsomhet med dagens volum. Systemer og prosesser er optimalisert, men det viktigste har likevel vært den strategiske spissingen.

– Vi har valgt å fokusere på det vi kan best, rendyrke virksomhetsområdene lager- og logistikk, kontor og næring, samt rehabilitering. Vi vil styrke posisjonen vi har i markedet, skape vekst innenfor vårt marked, fremfor å søke den i nye, forteller Raugstad.

Rigges for vekst

Det positive årsresultatet og den nye strukturen har lagt et godt grunnlag for videre vekst, forteller Raugstad.

– For å styrke selskapet og bygge oppunder den satsingen ledelsen legger opp til har Fabritius tilført A Bygg ytterligere egenkapital. Kapitalutvidelsen styrker fundamentet for den videre utviklingen av A Bygg, og gir oss de beste forutsetninger for å møte fremtidig ruskevær, avslutter Raugstad.

Etter en omfattende restrukturering kan Morten Raugstad,

administrerende direktør i A Bygg legge frem et positivt årsresultat for 2018.