AF Gruppens miljøsjef, Anastasia Wraa, sier konsernet fokuserer på å bygge en portefølje med prosjekter innen naturrestaurering. Avbildet er en gravemaskin på oppdrag for AF Decom under Svea-prosjektet på Svalbard. Foto: Eirik Førde/AF Gruppen

AF Gruppens miljøsjef, Anastasia Wraa, sier konsernet fokuserer på å bygge en portefølje med prosjekter innen naturrestaurering. Avbildet er en gravemaskin på oppdrag for AF Decom under Svea-prosjektet på Svalbard. Foto: Eirik Førde/AF Gruppen

Fra 1. januar vektes konkurransene annerledes – slik forbereder entreprenørene seg

Etter nyttår blir klima og miljø et viktigere konkurransefortrinn enn tidligere. Skanska mener de er godt rustet i møtet med den nye regelen. Veidekke sier regelen forutsetter tilstrekkelig miljøkompetanse blant innkjøperne, og AF Gruppen bruker digitalisering og teknologi.