Foss: Statsråden kunne gjort mer i opsjonssaken

Høyres nestleder Per-Kristian Foss mener jusprofessor Tore Bråthen tar feil når han hevder at Næringsdepartementet ikke kunne foreta seg noe med de store utbetalingene til Hydro-toppene.

- Rent formelt har professor Bråthen sitt på det tørre. Departementet kan ikke instruere styret. Men det går an å ha en kommunikasjon med styret uten at man formelt instruerer det, sier Foss til NTB.

Høyres nestleder sier at han reagerer på at næringsminister Dag Terje Andersen først nå har sett behovet for å innhente en juridisk betenkning om utbetalingene.

- Den betenkningen næringsministeren nå innhenter fra advokatfirmaet Selmer og Regjeringsadvokaten kunne de også ha innhentet i juni. Næringsministeren hadde da de samme opplysningene som de har nå. Nå er saken de facto avgjort, sier Foss til NTB.

- Slenger med leppa
Foss, som er tidligere finansminister og nå medlem av Stortingets kontroll-og konstitusjonskomité, sendte tirsdag fire skriftlige spørsmål til Næringsdepartementet om Hydro-saken.

- Næringsministeren bør nå konsentrere seg om å svare på det han får av seriøse henvendelser fra Stortinget framfor å slenge med leppa i mediene, sier Foss.

Han er opprørt over Dag Terje Andersens (Ap) framstilling av opsjonsordningens historie. Næringsministeren sa onsdag til NTB at Høyre driver et politisk spill når de nå ber departementet avskaffe opsjoner som ble innført mens Høyre var i regjering.

- Det er dyrt å rydde opp etter Høyre, la Andersen til.

Ap medansvar
Foss minner om at det var i mars 2001 Hydros styre vedtok å innføre prestasjonsbelønning i selskapets lønnssystemer. Samtidig kunngjorde selskapet at 30 ledere skulle bli med i en opsjonsordning.

- Hydros opsjonsordning ble med andre ord etablert før vår regjeringstid. Den ble utvidet under vår regjerings tid, men Ap har i Stortinget aldri tatt til orde for å forby opsjonsordninger, heller ikke da de var i opposisjon i 2001 til 2005. I den grad opsjonsordninger er et politisk ansvar, er Ap i høyeste grad medskyldig i ordningen, sier Foss.

Han minner om at det først var etter at Ap hadde hatt regjeringsmakten et drøyt års tid at de tok til ordet for det som står i eiendomsmeldingen, nemlig å stemme mot alle opsjonsordninger der staten er medeier.

Foss minner også om at det også ble gitt opsjoner i 2006, og at Ap derfor har medansvar for ordningen både før regjeringsskiftet 2001 og etter regjeringsskiftet.