Norsk Spennbetong med leveranser av brosystemer. Foto: Norsk Spennbetong

Forventer stor digital deltakelse på Betongindustridagene

Betongindustridagene 2021 blir heldigitale, med et webinar 28. januar og flere fagseminarer i februar og mars.

John-Erik Reiersen, daglig leder i Betongelementforeningen, melder om stor interesse rundt Betongindustridagene.

– Da vi sendte ut invitasjonen hadde vi 200 påmeldte etter

et par dager, nå er vi oppe i 300. Dette kjempespennende, jeg tror vi har 400 deltagere når vi kommer til 28. januar, sier John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen.

Han mener programmet 28. januar, som går fra klokken 12-16, burde være interessant for alle som er opptatt av bygg, miljøforbedringer, konkurransekraft og kommunikasjon i tider med avstand.

– Årets BetongIndustridager er gratis, så her er det bare å melde seg på. Vi har mange spennende foredragsholdere, og åpner med to foredrag om vår tids industrirevolusjon. Karbonfangst og lagring (CCS) vil gi ringvirkninger for miljø, teknologiutvikling og jobbskaping. Vi får høre om hva dette betyr for samfunn og næringsliv av Equinor, og hva prosjektet betyr for Norsk betongindustri av Norcem. Vi får også et foredrag om norgeshistoriens største byggeprosjekt på land. Det nye regjeringskvartalet skal bli en manifestasjon av det norske demokrati, og utvikles etter fire ledende ord: verdig, varig, vakkert og vennlig. Nordic - Office of architecture forteller om virkemidlene som brukes for å realisere visjonen. I foredrag om sirkulær økonomi lærer vi om prosjektet der hulldekkeelementer fra det gamle regjeringskvartalet gjenbrukes i nye Oslo Storbylegevakt, utdyper Reiersen.

Betongelementforeningen gjennomfører to nye forskningsprosjekter på bygg og klima i 2020-21.

– Vi får et innlegg om miljøinnovasjoner etter forrige forskningsrapport som ble lagt frem under Arendalsuka. Forbedringsprosesser var en av målsettingene i prosjektet, for flere bedrifter ble det en kraftfull innovasjonsmotor. Mange har fått en helt ny hverdag som følge av koronaepidemien. Hvordan motivere, samarbeide og skape resultater på avstand? Vi får praktiske råd som kan være med å peke retning for bedre lederskap, rolleforståelse og samvirke i bedriften. Prognosesenteret gir et foredrag om bygge- og anleggsmarkedet, hva kan vi vente oss i enden av koronaepidemien, sier han videre.

De gjennomfører også en samtale om kommunikasjon mellom produksjonsbedrifter og de som tar beslutninger i samfunnet, hvordan kan man bli bedre på å skape en god plattform for forståelse og interessefellesskap.

– I tillegg vil det bli gjennomført en serie seminarer i februar og mars som del av Betongindustirdagene.

– Alle er gratis og de fleste er åpne for alle. Et av disse handler om et samarbeidsprosjekt mellom lca.no, Betongelementforeningen, Byggevareindustriens forening og Building Point Scandinavia/Trimble der vi integrerer BIM modellen med miljødeklarasjoner (EPD). Målet er å motivere byggenæringen til å gjennomføre livsløpsanalyser (LCA) så tidlig som mulig i byggeprosjektet, det gjør vi ved å integrere prosessene og dermed redusere kostnadene til analyse, sier Reiersen.