Forus Parkering Vest

På Forus Vest har Lothe Bygg ført opp et parkeringshus på 37.500 kvadratmeter med plass til 1.249 biler.

Fact Box title

Sted: Forus

Prosjekttype: Nybygg, parkeringshus

Kontraktssum eks mva:
123,8 millioner kroner

Bruttoareal: 37.500 kvm

Tiltakshaver: Forus Parkering Vest

Totalentreprenør: Lothe Bygg

Arkitekt:
Koda Arkitekter / Archus Arkitekter

Rådgivere: RIB: Prefab Design l RIGeo: Albert Ølnes l RIBr: Sweco l RIVA: Dimensjon Rådgivning og Norconsult l HMS ansvarlig: HMS Koordinatoren l RIBrann: Cowi

Underentreprenører/leverandører: Komplett råbygg: Spenncon l Oppmåling: Stitek l Grunnarbeider: Bjelland l P-system: Swarco l Peling: Seabrokers Entreprenør Service l Betongarbeider: Vest Betong l Kjerneboring: Leikvoll Kjerneboring l Fasader og rekkverk: IKM Stål & Fasade l Membraner: Sandnes Tak l Vinduer og dører: Time Aluminium l Rørlegger: DNF l Heiser: Thyssen Krupp Elevator l Beltegående mobilkran: Nordic Crane l Transport og mottak byggavfall: Westco

Tiltakshaver er Forus Parkering Vest AS. Bygget er tegnet av Koda Arkitekter AS og ført opp i totalentreprise. Lothe Byggs kontraktssum er på 123,8 millioner kroner eks mva. I første etasje har Lothe Bygg ført opp en energisen-
tral på 800 kvadratmeter for Lyse Energi, med kontrakts-
sum på 8,9 millioner kroner eks mva. Byggestart var i januar 2013 og bygget stod ferdig i april 2014.

1.249 biler
Prosjektleder Alf Rune Stokka i Lothe Bygg forteller at det er plass til 1.249 biler på byggets sju plan med parkering. I tillegg er det plass til 197 biler på en parkeringsplass på nordsiden av bygget. På denne plassen skal det senere føres opp et parkeringshus som er litt større enn det som nettopp er fullført.

Kalkpeling
Bygget ligger mellom Røynebergsletta og Christian August Thorings veg på Forus Vest i Sola kommune. Tomten er på cirka 12 mål (den omfatter også det planlagte nybygget). Grunnen består av myr og siltig leire som er fylt på med samsmasser og sprengstein og pelt gjennom. Bygget står på 720 betongpeler, de lengste er 50 meter.

Alf Rune Stokka sier at for å stabilisere jordmassene i kulverten under Lyse sin energisentral valgte man å kalkpele.

– Det ble boret ned i grunnen og sprøytet ut kalk når boret ble trukket opp, sier Stokka.

1.878 elementer
Parkeringshuset har rektangulær form. Under bygget går det en kulvert med areal på 105 kvadratmeter. Før kulverten ble støpt ble det spuntet rundt den. Bærende konstruksjon er av prefabrikkerte søyler, dragere og DT-elementer. Rampene er i hulldekker. Fasadene mot nord og sør har perforerte plater av mørk eloksert aluminium med fargerike partier, mens fasadene mot vest og øst har lameller av glass.

Det er 435 søyler og dragere, 810 DT-elementer og 194 hulldekker i bygget, alle levert av Spenncon. Det største elementet er en drager på cirka 25 tonn. Betongelementene er kjørt til bygge-plassen på 651 billass.

Innkjøring skjer fra Røynebergsletta og utkjøring i Christian August Thorings veg. På plan 1 har bygget fire felt for inn- og utkjøring. Ett er reservert innkjøring, ett for utkjøring, mens to kan brukes til både inn- og utkjøring. Mot sør ligger det ramper for kjøring mellom planene. Bygget har et heishus med to heiser og er forberedt for ytterligere et heishus med to heiser. Hele bygget har universell tilgjengelighet. Det har aspirasjonsanlegg og brannalarm.

Alf Rune Stokka sier at den største utfordringen i prosjektet var den tøffe vinteren i 2013.

– Vi fikk pelt, men det var vanskelig å grave på grunn av kulden. I tillegg var det en utfordring å finne en asfaltutlegger som var lett nok, sier Stokka.

Da byggeaktiviteten var på topp var 50 personer i arbeid. Byggingen har skjedd uten fraværsskader.


Flere prosjekter