Forum for miljøkartlegging utvider satsingen

Forum for miljøkartlegging har vedtatt å utvide sitt arbeidsområde med ombrukskartlegging.

Eirik Wærner (Multiconsult) er gjenvalgt på 13. året som styreleder i Forum for Miljøkartlegging og -sanering.

Eirik Wærner (Multiconsult) er gjenvalgt på 13. året som styreleder i Forum for Miljøkartlegging og -sanering.

Forum for Miljøkartlegging og -sanering er et faglig forum for formidling av informasjon og kunnskap innenfor arbeidsområdet miljøkartlegging og miljøsanering, hvor flere selskaper i byggenæringen deltar

De vedtok nylig på sitt årsmøte å endre formålsparagrafen, slik at arbeidsområdet er utvidet til også å omfatte ombrukskartlegging.

– Mange miljøkartleggere driver også med ombrukskartlegging, så dette føles som en helt naturlig utvidelse av arbeidsområdet, sier styreleder Eirik Wærner i en pressemelding.

Han viser til at forumet ellers skal prioritere vedlikeholdsarbeidet med veiledningsmateriellet for når avfall blir farlig avfall, som er utviklet i samarbeid med Norsk forening for farlig avfall.

– Andre saker er utarbeidelse av en informasjonsvideo om asbestfare i byggebransjen, oversettelse av Asbestos essentials til norsk, oppfølgning av hvordan laboratoriene tolker og rapporterer asbestprøver, krav om uavhengig tredjepartskontroll av asbestsanering, samt veiledningsmateriell om LECA Isoblokk og flere andre problemfraksjoner, heter det videre i meldingen.

Forumet har nå 115 medlemsvirksomheter.

Eirik Wærner (Multiconsult) ble gjenvalgt på 13. året som styreleder. Styret for øvrig består av Ørjan Jamtli (Nemko Norlab), Bergfinn Alund (R3 Entreprenør), Silje Marie Skogvold (Multiconsult), Kristian Mejlgaard Ulla (Norconsult), Beate Stormo (Perpetuum), Marte Muri (COWI), Torstein Viko (NRC Kept), Tom Eriksen (Eriksen HMS). Anja Sivertsen (Statsbygg) og Lise Halgunset (Retura Midt) er varamedlemmer.