Gruvesjef Per Nilssen i Store Norske sier beboerne i Svea er sjokkert over at regjeringen ønsker å fjerne all infrastruktur i området. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Fortvilelse over at regjeringen vil fjerne infrastruktur i Svea

Statsråd Monica Mæland (H) varsler at infrastrukturen i Svea og Lunckefjell skal fjernes. Beboerne er i sjokk og mener at lokalsamfunnet deres blir utradert. 

 Fakta om gruvedriften i Svea

* Sveagruva, eller bare Svea, er en bosetning ved Braganzavågen, innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard, cirka 60 kilometer sørøst for Longyearbyen.

* Anlagt og drevet av svensker 1917–1925, derav navnet. Overdratt til Store Norske Spitsbergen Kulkompani i 1934, ødelagt av tyskerne i 1944, men gjenoppbygd etter krigen.

* Etter 1949 var det i flere tiår stort sett undersøkelsesdrift, men sommeren 2001 startet ordinær drift i Svea Nord, som ble regnet som det mest drivverdige kullfeltet som er funnet på Svalbard. Dette var Store Norskes hovedvirksomhet fram til 2016. I 2014 åpnet selskapet en ny gruva i Lunckefjell, nordøst for Svea. De rundt 45 arbeiderne i gruvene pendlet til Svea fra Longyearbyen.

* Gruvene i Svea Nord og Lunckefjell har hatt midlertidig driftshvile fra 2016, etter at produksjonen ble rammet av fallende kullpriser.

* Store Norske ønsket tilskudd til videre kulldrift i gruvene men i regjeringens budsjettforslag for 2018 fikk selskapet i stedet tilskudd til å avvikle driften.

(Kilde: Snl, Wikipedia)

Tirsdag fortsatte næringsminister Monica Mæland (H) sitt besøk på Svalbard i forbindelse med regjeringens ønske om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell. I møte med en fortvilt lokalbefolkning står hun knallhard på sitt:

– Det er vanskelige vurderinger som ligger til grunn for avviklingen, men selv etter vårt beste skjønn kan vi ikke se at det å investere opp mot én milliard kroner i fortsatt drift blir lønnsomt. Vi tror ikke dette blir god butikk, sier Mæland til NTB.

Næringsminister Monica Mæland på vei inn til et møte med de tillitsvalgte i Gruve 7 på Svalbard. Regjeringens ønsker å legge ned driften i Svea og Lunckefjell, noe som vil ramme lokalsamfunnet hardt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Mælands tilstedeværelse på Svalbard kan nærmest tolkes som et endetidstegn av beboerne i Svea. Statsråden sa klart fra om at regjeringen ønsker å fjerne infrastrukturen i området.

– Vi har besluttet å fjerne infrastruktur. Det er kostbart å holde ting som flyplass og havn i gang. Vår vurdering er at dette må ryddes vekk, og området skal i henhold til miljøvernlovgiving tilbakeføres i den stand det var før gruvedriften begynte.

Bekymret for framtiden

Gruveselskapet Store Norske ønsket opprinnelig tilskudd til videre kulldrift i Svea og Lunckefjell. Men da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober, ble selskapet tilgodesett med 141 millioner kroner til å avvikle driften isteden. Gruvesjef Per Nilssen i Store Norske forteller at mange er bekymret for framtiden.

– Selv om det her i Gruve 7 fortsatt skal være drift, er mange i Store Norske bekymret for framtiden. De er oppgitt over at regjeringen har kommet til en annen konklusjon enn vårt styre har kommet til, og at hele samfunnet som er bygget opp i Svea skal raderes fra jordens overflate, sier Nilssen til NTB.

Kritisk til rapport

Nilssen sier beslutningen om avvikling i regjeringens forslag til statsbudsjett kom som et sjokk på selskapet.

– Vi stiller ganske mange kritiske spørsmål til regjeringens konklusjoner, sier han.

Regjeringen har basert sine konklusjoner på en rapport fra konsulentselskapet Deloitte.

– Vi forstår at Deloitte opptrer som en uhildet part i dette, men vi stusser over at ikke hele rapporten er offentlig – bare konklusjonen. Det får oss til å lure på om alle momenter vi mener er viktige, er blitt tatt med, sier Nilssen men understreker at han føler seg trygg på at det utelukkende er bedriftsøkonomiske motiver bak regjeringens beslutning.

Under besøket på Svalbard svarte Mæland på Store Norskes innsigelser rundt Deloitte-rapporten.

– Dette er dokumenter som er knyttet til selskapets virksomheter som ikke bør være offentlige, men våre vurderinger er opplyst i statsbudsjettet, forklarer hun.

Liten tro på snuoperasjon

Saken skal behandles i Stortinget, men gruvesjefen medgir at han øyner lite håp.

– Mæland er veldig tydelig på at dette er en sak som er besluttet. For å være helt ærlig tror jeg det vil sitte langt inne at regjeringens ønske blir omgjort, men det er bestandig håp, konkluderer Nilssen.

Regjeringen vil bruke til sammen 700 millioner kroner de neste tre årene på avviklingen og et omfattende oppryddingsarbeid. Gruve 7 skal drives videre med to skift.

-Framtida er i Longyearbyen

Foreløpig mister ikke de rundt 45 ansatte i Svea og Lunckefjell jobben. Spørsmålet er hva de skal gjøre når oppryddingen er ferdig.

– Oppryddingen gir grunnlag for aktivitet i hvert fall i tre år. Det gir også grunnlag for omstilling. Vi må drive med aktivitet som gir sysselsetting. Framtiden ligger ikke i Svea, men i Longyearbyen, sa næringsministeren da hun kom til Svea mandag.

– Stor Norske skal fortsatt drive på Svalbard, og vi kan drive i ti år og lenger, om det er grunnlag for det, sier Mæland.