Hege Njå Bjørkmann. Foto: Norconsult
Hege Njå Bjørkmann. Foto: Norconsult

Fortsetter som leder for strategisk råd for kommunikasjon i SAMMEN2030

Hege Njå Bjørkmann fortsetter som leder for Strategisk råd for kommunikasjon i samarbeidsinitiativet SAMMEN2030.

Njå Bjørkmann sier hun ser frem til å ta fatt på en ny periode, og understreker viktigheten av at man spiller hverandre gode i hele byggenæringen. Et av de uttalte målene med SAMMEN 2030 er å øke forståelsen av næringens betydning for arbeidsplasser, verdiskaping, klima og konkurransekraft.

– Medievirkeligheten er ofte brutal. Fokus er gjerne på det som ikke fungerer. Derfor er det ekstra viktig at vi hele tiden jager forbedringer, og deler kunnskap og beste praksis. Samtidig må vi bli flinkere til å fortelle om alt det fantastiske som skjer i byggenæringen hver eneste dag, sier Njå Bjørkmann i en pressemelding.

Hun mener byggenæringen har oppnådd gode resultater med å samle seg om felles strategi og budskap gjennom SAMMEN2030, og trekker frem at byggenæringen var en av de første næringene som fikk en klimapartnerskapsavtale med regjeringen.

– Jeg tror at arbeidet vi har lagt ned i SAMMEN2030 var viktig for at byggenæringen fikk på plass klimapartnerskapsavtalen. Den posisjonen gir oss nå en god mulighet til å sikre en kunnskapsbasert utvikling av rammebetingelser for byggenæringen, sier Njå Bjørkmann.

NHO Byggenæringen har fått ansvaret for å følge opp arbeidet med klimapartnerskapsavtalen på vegne av hele byggenæringen. Det betyr at SAMMEN2030 kommer til å konsentrere seg om andre problemsstillinger.

– Nå er det satt i gang en god prosess for å definere vårt felles arbeid fremover, der problemstillinger som rekruttering, mangfold og digitalisering er aktuelle. I tillegg er det viktig at vi sammen evner å få frem de gode historiene om byggenæringen. Her skal vi i strategisk råd for kommunikasjon forsøke å bidra, sier Njå Bjørkmann.

Njå Bjørkmann mener at erfaringene fra SAMMEN2030 har styrket samarbeidet rundt de sentrale kommunikasjonsutfordringene i næringen.

– Vi som har ansvar for kommunikasjon jobber selvsagt med formidling, men vi mottar også tilbakemeldinger om hvordan vi oppfattes og hva vi må bli bedre på. Vi får ofte høre at næringens viktige samfunnsbidrag er for lite synlig, og det skyldes nok at vi historisk har jobbet for fragmentert. Gjennom SAMMEN2030 har vi blitt mer koordinert, men fortsatt har vi en jobb å gjøre, sier Njå Bjørkmann.