Steinar Skjæringstad er ny leder for styringsgruppen. Foto: Arkitektbedriftene

Steinar Skjæringstad er ny leder for styringsgruppen. Foto: Arkitektbedriftene

Fortsetter med SAMMEN2030

SAMMEN2030 var et tidsbegrenset prosjekt som skulle avsluttes i 2023. Nå er det bestemt at det skal fortsette i to år til.

– BAE-rådet har fått tilbakemeldinger om at SAMMEN2030 har vært en viktig arena for toppledere i hele verdikjeden. Derfor har vi gjennom vinteren sondert med flere virksomheter, om det er interesse for å fortsette. Svaret har vært et entydig ja, og vi har derfor besluttet å fortsette i to år til, sier ny leder for styringsgruppen, Steinar Skjerdingstad, i en pressmelding.

– Har oppnådd gode resultater
Skjerdingstad som til daglig er administrerende direktør i Arkitektbedriftene, fremhever byggenæringens samfunnsrolle.

– Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, en viktig distriktsnæring, og på mange områder helt avgjørende for at vi skal nå viktige samfunnsmål. Vi har oppnådd gode resultater med å samle oss om felles strategi og budskap gjennom SAMMEN2030. Det har blant annet bidratt til at byggenæringen nå er en av tre næringer som har inngått klimapartnerskapsavtale med regjeringen. Det betyr at vi har en unik mulighet til å påvirke næringens rammebetingelser i det grønne skiftet, sier Skjerdingstad videre.

SAMMEN2030 har så langt hatt hovedfokus på klima og miljø. Arbeidet med dette vil nå i hovedsak ivaretas av NHO Byggenæringen (tidligere BNL), som har ansvaret for klimapartnerskapsavtalen med regjeringen på vegne av byggenæringen. Det betyr at SAMMEN2030 nå må definere hva som skal være hovedfokus videre.

Rekruttering, mangfold og digitalisering
– I møtene med virksomhetene har vi diskutert hva som bør være hovedfokus for en samlet byggenæring i 2024 og 2025, ved siden av klima og miljø. Her har vi fått mange gode innspill som vi skal ta med oss inn i det videre arbeidet. Det handler blant annet om rekruttering, mangfold og digitalisering, og at vi sammen evner å få frem de gode historiene om byggenæringen, sier Skjerdingstad.

BAE-rådet har oppnevnt en styringsgruppe som skal samordne innspillene fra virksomhetene, Gruppen består foruten Skjerdingstad av Aslaug Koksvik i Virke Byggevarehandel, Nina Solli i NHO Byggenæringen, Liv Kari Hansteen i RIF og Bjørn Kvam i Norsk Bygg- og Eiendomsforening (NBE)

Jan Halstensen fortsetter som prosjektleder.