Fortsatt uavklart om løftekjetting – HENT har også stanset bruk

Tirsdagens møte mellom Kranteknisk Forening, Skanska og Veidekke har ikke gitt endelige svar om fremtiden til Grade 100-kjettinger på entreprenørenes byggeplasser. HENT har også midlertidig stanset bruken av kjettingen.