Fortsatt stor lønnsvekst i privat sektor

Månedslønna i bygg- og anleggsbransjen har det siste året gjennomsnittlig økt med 6,6 prosent.

 

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som onsdag la fram de foreløpige tallene for andre kvartal. Basert på disse tallene fikk ansatte i privat sektor en lønnsøkning på 5,8 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år. Lønnsveksten var på 6,1 prosent i første kvartal.

- Tallene viser at inntektene fortsatt øker kraftig i alle næringer, og at forbruksveksten er god, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til NTB. Endrer ikke rentebanen Han mener at den kraftige lønnsøkningen i utgangspunktet burde føre til en brattere rentebane, men på den andre siden trekker uroen i de internasjonale kreditt- og aksjemarkedene rentebildet ned.

- Det er derfor ingen grunn nå til å endre Norges Banks rentebane, sier Bruce. Heller ikke hans kollega i DnB NOR Markets, Kyrre Aamdal, tror at renteutsiktene blir endret. - Tallene er trolig godt i tråd med Norges Banks og vårt eget anslag for årslønnsveksten på 5,5 prosent i år, og bør følgelig ikke ha noe å si for renteforventningene, skriver han i en kommentar til SSB-tallene.

Rekordlav LOs sjeføkonom Stein Reegård mener at lønnsveksten ikke er høyere enn forventet. - Lønnsveksten er på vei opp, men ikke så mye som bankøkonomene uttrykker. De har ikke gode nok nerver til å se grundig på tallene. Hvis vi korrigerer for overtid og ekstraordinære bonuser, slik en gjør i lønnsdannelsen, er vi bare svakt høyere enn forutsatt ved oppgjøret. Det er så langt godt innenfor det Norges Bank allerede har trodd og gir ikke ekstra grunn til renteheving, kommenterer Reegård.

Han legger til at prisstigningen er rekordlav, så hvis ikke det oppveies av ekstra sterk produktivitetsvekst blir problemet bedriftenes konkurranseevne Stort bonusomfang Ved utregning av månedslønnen inkluderer SSB også bonuser og uregelmessige tillegg. Den avtalte lønnen for bygg- og anleggsbransjen økte med 5,3 prosent. - Det er de ekstraordinære tilleggene som trekker lønnsgjennomsnittet opp. Det ser vi i alle næringene. Bonusordningene er i ferd med å spre seg, ikke bare for ledere, sier Bruce.