Den siste tiden har vært preget av høye strømpriser. Foto: Heiko Junge / NTB

Den siste tiden har vært preget av høye strømpriser. Foto: Heiko Junge / NTB

Fortsatt nedgang i vannmagasinene

Fyllingsgraden i norske vannmagasin lå ved utgangen av uke 51 på 57,9 prosent, en nedgang på 2,7 prosentpoeng. Lavest nivå er det i Sørvest-Norge.

Der var fyllingsgraden 50,6 prosent. Høyest var nivået i Nord-Norge, med 72,8 prosent.

Medianverdien for magasinfylling i perioden 2001–2020 er 70,7 prosent. Minstenivået er 48 prosent.

(©NTB)