Fortsatt moderat vekst i bygg og anlegg

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på 54,0 milliarder kroner i 5. termin 2010, en økning på 3,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2009, viser nye tall fra SSB.

Etter en nedgang i perioden januar-april 2010 viser omsetningstallene for bygge- og anleggsvirksomheten en moderat vekst i perioden mai-oktober 2010.

Samlet for de ti første månedene i 2010 var omsetningen 0,4 prosent lavere enn året før. Nedgangen var størst innenfor anleggsvirksomhet (næring 42), hvor total omsetning de fem første terminene av 2010 lå 2,9 prosent lavere enn i samme periode i 2009.