Slik vil det nye radaranlegget Forsvarsbygg skal bygge på Gyrihaugen se ut. Ill. Forsvarsbygg
Slik vil det nye radaranlegget Forsvarsbygg skal bygge på Gyrihaugen se ut. Ill. Forsvarsbygg

Forsvarsbygg signerte kontrakt for bygningsarbeider for nytt radaranlegg

ØMF Asker Ringerike AS har fått oppdraget med byggearbeidene for det planlagte radaranlegget på Gyrihaugen i Ringerike kommune. Kontrakten har en verdi på over 40 millioner kroner.

Forsvarsbygg starter å bygge det nye radaranlegget på Gyrihaugen i midten av juni.

– Radaranlegget på Gyrihaugen blir det første anlegget i Norges nye radarkjede. Forsvarsbygg skal bygge totalt åtte nye radaranlegg over hele landet. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg, i en pressemelding.

Det nye radaranlegget er planlagt ferdigstilt høsten 2025. Frem til nå har Forsvarsbygg bygget vei og gjort klart tomten på toppen. Byggene som tidligere sto på toppen er revet.

Det var den Hønefoss-baserte entreprenøren ØMF Asker Ringerike AS som vant kontrakten for byggearbeidene for det nye radaranlegget. Kontrakten har en verdi på 42,6 millioner kroner.

– Forsvarsbygg er opptatt av å bidra til lokalt næringsliv og er glade for å få ØMF Asker Ringerike AS med på laget for å bygge enda mer forsvarsevne, sier Sneve i meldingen.

Kontrakten omfatter oppføring av bygningsmessige arbeider til radaranlegget, inkludert rigg.

– Det vil være mulig å gå tur til Gyrihaugen under hele anleggsperioden, men det vil ikke være mulig å bruke den nye veien for å komme seg til toppen. Anleggsområdet på toppen vil bli gjerdet inn, skriver Forsvarsbygg.

– Det vil av sikkerhetsmessige årsaker være noen restriksjoner for ferdsel i byggeperioden, som på alle byggeplasser. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte føre til, men det vil fortsatt være mulig å gå opp til toppen via alternative ruter, sier Sneve.

Forsvarsbygg vil sette opp skilt for alternative ruter i området.

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Forsvarsmateriell er ansvarlig for teknologianskaffelsen, og Luftforsvaret er bruker av radaranleggene.