Laila Morønning i Forsvarsbygg og Roger Einås i Tribiamarkerte avtalen med et koronasikkert «håndtrykk». Foto: Tribia

Forsvarsbygg signerte for digitale byggeløsninger

Forsvarsbygg har fornyet samarbeidet med Tribia, som siden 2004 har levert digitale byggeløsninger til den statlige forsvarsutbyggeren.

Det skriver Tribia i en pressemelding tirsdag.

Forsvarsbygg har benyttet Tribias digitale byggeløsninger siden 2004, heter det i pressemeldingen.

Oppdraget ble lyst ut på nytt da den gamle avtalen med Triba gikk ut på tid. Tribia vant konkurransen igjen. Den nylig signerte avtalen har en totalverdi i størrelsesorden åtte millioner kroner, har et omfang på omtrent 130 samtidige prosjekter og opptil seks års varighet. Avtalen dekker den sky-baserte samhandlingsløsningen Interaxo, konsulentbistand i forbindelse med prosjektmetodikk, opplæring og support.

‒ Tribia har opparbeidet seg både kompetanse og dybdekunnskap innen samhandlingsløsninger for byggebransjen, noe som kommer Forsvarsbygg til gode. Sammen med Tribia har vi hatt et solid og godt samarbeid over flere år, som igjen danner et sterkt fundament for neste fase. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Laila Morønning, avdelingsleder for prosjekt og utvikling, utvikling og digitalisering i Forsvarsbygg.