Skjermdump fra Forsvarsbyggs animasjonsfilm om innovasjonsprosjektet. De uthevede symbolene fremhever de verkstedene som Luftforsvaret ønsker å kunne utstasjonere når de reiser ut til fremmede baser ute i verden. Illustrasjon: Forsvarsbygg/ Avia
Skjermdump fra Forsvarsbyggs animasjonsfilm om innovasjonsprosjektet. De uthevede symbolene fremhever de verkstedene som Luftforsvaret ønsker å kunne utstasjonere når de reiser ut til fremmede baser ute i verden. Illustrasjon: Forsvarsbygg/ Avia

Forsvarsbygg inviterer til dialog om å utvikle mobile bygg til kampfly

Forsvarsbygg arrangerer digital dialogkonferanse om utviklingen av fleksible, mobile og bærekraftige bygg til Luftforsvarets F-35 kampfly.

Konferansen arrangeres 1. juni, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding mandag.

Forsvarsbygg har i løpet av de siste årene etablert F-35 hovedbase på Ørland med en fremskutt base på Evenes. I 2025 forventer Forsvaret å ha 48 fullt operative F-35-fly i Norge.

Når disse flyene skal utstasjoneres ved midlertidige baser ute i verden, må Forsvaret ta med seg alt av utstyr som gjør det mulig å bo, jobbe og utføre oppdrag ved den midlertidige flybasen. Alt av dette utstyret skal kunne fraktes på en så mobil, fleksibel og bærekraftig måte, enten de frakter det til lands, vanns eller gjennom luften, heter det i meldingen.

– I dag mangler Luftforsvaret gode nok løsninger for raskt å kunne etablere nødvendige fasiliteter som blant annet kontor, verksted og oppholdsrom. Blant annet har de behov for kunne ta med seg komplette verksteder for lakkering, hjulbytte og redningsutstyr ut til midlertidige baser. Dette må kunne pakkes ned, transporteres og pakkes opp igjen enkelt og effektivt av Forsvarets eget personell, slik at Luftforsvaret kan konsentrere seg mest mulig om å holde kampflyene operative, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Britt-Helen Kvittingen.

– Vi inviterer nå til en dialogkonferanse som forberedelse til en konkurranse for å utvikle vårt nye deployeringssystem for Luftforsvaret. Vi er interessert i å komme i kontakt med innovatører som kan svare på noen av disse behovene, legger hun til.

Markedsdialogen består av en felles digital dialogkonferanse og individuelle digitale én-til-én møter. Når dialogkonferansen er gjennomført, vil Forsvarsbygg utarbeide konkurransegrunnlaget for å inngå innovasjonspartnerskap med én eller flere leverandører, heter det i pressemeldingen.

Forsvarsbygg har fått innvilget et tilskudd på inntil 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap med leverandører der målsettingen er å utvikle fleksible, mobile og bærekraftige bygg.