Geir Aune (f.v.), May Hembre og Jens Levi Moldstad (alle Forsvarsbygg), samt Terje Brattberg og Magnar Sydskjør fra Tore Løkke AS.

Forsvarsbygg inngår kontrakt med med Tore Løkke på Ørland

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Tore løkke AS om bygging av en trafikkavviklingsplattform, også kalt TAP, i nordenden av rullebanesystemet på Ørland flystasjon.

Kontrakten har en verdi på ca. 69 millioner kroner (inkl. mva).

- Inngåelsen av kontrakten bidrar til å opprettholde fremdriften i den videre utbyggingen av Ørland flystasjon. Vi registrerer at en lokal entreprenør nok en gang har levert det beste tilbudet i en anbudskonkurranse, og ser frem til det videre samarbeidet med Tore Løkke AS, sier Jens Levi Moldstad, utbyggingssjef i Forsvarsbygg.