NATOs Joint Warfare Center (JWC) på Jåttå i Stavanger. Foto: JWC/NATO

NATOs Joint Warfare Center (JWC) på Jåttå i Stavanger. Foto: JWC/NATO

Forsvarsbygg inngår kontrakt med Backe Rogaland om nytt NATO-bygg

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Backe Rogaland AS om oppføring av et nybygg og etablering av et tilbygg til eksisterende bygg ved NATOs Joint Warfare Center på Jåttå ved Stavanger.

Forsvarsbygg skriver i en pressemelding at de er i gang med å modernisere og utvikle øvings- og treningsfasilitetene ved NATOs Joint Warfare Center (JWC) på Jåttå i Stavanger.

- Denne kontrakten handler om å få på plass et nybygg, og etablere et tilbygg til eksisterende bygg. Blant annet vil det gi nye lokaler for JWCs mulitimediavdeling, med eget TV-studio og tilhørende kontrollrom, sier prosjektleder Helle Erevik i Forsvarsbygg i meldingen.

- I tillegg til kontrakten som ble signert nå, er vi allerede godt i gang med en oppgradering av selve fjellanlegget gjennom et annet prosjekt. Også her er Backe Rogaland AS entreprenør. Samlet vil dette gi våre allierte i NATO nye, funksjonelle og moderne lokaler og øke senterets kapasitet, legger hun til.

Det er Backe Rogaland AS som har fått tildelt kontrakten. Kontrakten har en verdi på cirka 120 millioner kroner, og det vil bli brukt lokale underentreprenører for å gjennomføre prosjektet, opplyser de.

- For Backe Rogaland AS er dette en fjær i hatten å bli tildelt enda en jobb for Forsvarsbygg. Dette i hard konkurranse med flere andre aktører i markedet, sier administrerende direktør Sjur Hana i Backe Rogaland.

Forsvarsbygg melder at arbeidet etter planen skal starte opp i 2022, og stå ferdig i 2024.