Det nye radaranlegget på Øyenskavlen i Namsos kommune skal styrke Norges forsvarsevne. Illustrasjon: Forsvarsbygg.

Det nye radaranlegget på Øyenskavlen i Namsos kommune skal styrke Norges forsvarsevne. Illustrasjon: Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har startet veiarbeid til planlagt radaranlegg på Øyenskavlen

I uke 40 startet arbeidet med å bygge vei opp til det planlagte radaranlegget på Øyenskavlen i Namsos kommune. Radaranlegget skal bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

– Arbeidet som nå settes i gang, er første steg i byggearbeidet for det planlagte radaranlegget i Namsos, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Forsvarsbygg er nå i gang med forberedelser til å ruste opp cirka 5,7 kilometer av den allerede eksisterende Øyenskavlvegen, og skal bygge cirka 800 meter vei med teknisk grøft. Arbeidene skjer i samarbeid med utførende entreprenør Austad maskinstasjon AS fra Inderøy.

– Vi forventer at vinterforhold vil hindre videre fremdrift i løpet av høsten, men arbeidene vil fortsette så lenge det er mulig. Hovedtyngden av arbeidet vil starte opp rundt juni 2023. Bygging av anlegget på toppen vil startes opp når veien er ferdig, men tilrettelegging av tomten vil kunne bli gjennomført samtidig med veiarbeidet, sier Sneve.

Radaranlegget i Namsos er ett av totalt åtte nye radaranlegg som Forsvarsbygg skal bygge i Norge.

– Det vil av sikkerhetsmessige årsaker bli noen restriksjoner for ferdsel i byggeperioden, som på alle byggeplasser. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte føre til, men det vil være mulig å gå opp til toppen via alternative ruter i perioden, sier Sneve.