Fv: Jan Christian Ryenbakken, regionsjef Exact Geo Survey AS og John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon i Forsvarsbygg. Bak: Ann Kristin Føre, prosjektleder og May Hembre, kontraktrådgiver, begge Forsvarsbygg. Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har inngått rammeavtale med Exact Geo Survey

Forsvarsbygg har inngått rammeavtale med Exact Geo Survey AS for sju år innenfor oppmålingsoppdrag knyttet til byggeprosjekt på Evenes samt landet for øvrig.

- Forsvarsbygg er godt i gang med utvikling av nye Evenes flystasjon, og anbudet med landmåling er viktig å få på plass for å holde fremdriften på utviklingen av flystasjonen. Rammeavtalen har en anslått verdi til vel 17 millioner kroner eks. mva., heter det i en melding fra byggherren.

Forsvarsbygg har behov for støtte til ulike oppgaver innenfor oppmålingsoppdrag knyttet til byggeprosjektene, samt behandling av GIS-data (geografiske informasjonssystemer) for både Ørland-området og Evenes med omegn (Ofoten mv.)

- Landmåling og behandling av geografiske informasjonssystemer er viktig i utvikling av flystasjonen. Vi ser frem til samarbeidet med Exact Geo Survey både på Evenes og på Ørland. Det er to baser for Forsvaret der Forsvarsbygg har store investeringsprosjekter, sier John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon i Forsvarsbygg.

- Vi er stolte over våre kompetente medarbeidere, som sterkt har bidratt til å vinne en så stor kontrakt med Forsvarsbygg. Vi ser frem til å være med på å styrke Norges forsvar og sikkerhet gjennom våre bidrag på Evenes flystasjon i årene som kommer. Kontrakten vil bidra til ytterligere å styrke Exact’s ledende posisjon, som en attraktiv samarbeidspartner innen geomatikk-tjenester, sier Jan Christian Ryenbakken, regionsjef Exact Geo Survey AS.