Direktør for Forsvarsbygs kampflybaseprosjekt på Ørlandet, Olaf Dobloug.

Forsvarsbygg halvveis på Ørlandet og tar av på Evenes

Det skal bygges for ti milliarder kroner på Ørland og litt over fire milliarder på Evenes kampflybase. Kampflybasedirektøren ber byggebransjen følge godt med når stadig nye oppdrag kommer.

For femte året på rad orienterte direktør for Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug, om fremdriften på kampflybasen på Ørland og Evenes.

På Ørlandet har aktiviteten vært skyhøy siden kampflybasen ble vedtatt i 2012, og Forsvarsbygg er nå omtrent halvveis mot planlagt landing.

Omtrent 45 prosent av rammen på ti milliarder kroner er brukt, og omtrent 65 prosent av kontraktene er signert i den store utbyggingen.

─ De tre første flyene kom i høst. Dette var vedtatt, og vi måtte derfor prioritere anlegg for å ta imot flyene først. Nå fullfører vi kasernene, to til befal og to til mannskap, sa Dobloug under orienteringen på Byggedagene onsdag morgen.

Forsvarsbygg regner med å bruke ytterligere seks milliarder kroner på Ørlandet.

En rekke prosjekter gjenstår, blant annet oppgradering av skolen ved porten på kampflybasen, bygging av idrettshall, vaktsentral, verkstedbygg og omtrent 50 boliger i OPS-kontrakt.

─ Tradisjonelt har Forsvarsbygg bygget for forsvaret og leid ut. Ved å velge en OPS-kontrakt, sparer vi oss for investeringsbiten, og må heller betale for drift. Vi har kjøpt to veldig fine tomter i Brekstad, og dette blir et betydelig prosjekt, sier Dobloug til Byggeindustrien.

På Evenes er Forsvarsbygg nå helt i oppstartsfasen, og har startet planlegging av en utbygging for omtrent 4,1 milliarder kroner. De første kontraktene på Evenes er allerede signert. Harstad Maskin vant i fjor kontrakt for forberedende grunnarbeid til anleggshotellet og byggherrekontor inne på stasjonsområdet. Tidligere i år vant Peab Bjørn Bygg kontrakt om oppføring av et kontorbygg på Evenes flystasjon.

Forsvarsbygg har også flere større prosjekter i tillegg til kampflybasen, og Dobloug informerte også om utbygging av ubåtbasen på Haakonsvern og oppføring av anlegg for i alt 16 redningshelikoptre fordelt på seks baser: Rygge, Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak.