Direktør i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen. Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg bygde for 3,7 milliarder i 2020

Forsvarsbygg overleverte 84 byggeprosjekt til Forsvaret i 2020. Samlet var investeringene på cirka 3,7 milliarder kroner.

- Forsvarsbygg har levert effektive og operative eiendommer, bygg og anlegg til Forsvaret i 2020. Produksjonen har vært høy, og vi har holdt hjulene i gang til tross for koronapandemien. Dette har bidratt til økt kampkraft for Forsvaret, og vi har hatt en aktiv rolle i utvikling av et bærekraftig og fremtidsrettet norsk forsvar. Vi kommer til å fortsette effektiviseringsarbeidet vårt i den nye langtidsperioden for forsvarssektoren, og er klare til å bygge mer forsvarsevne i åren som kommer, sier direktør i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen i en pressemelding.

Forsvarsbygg forvalter 12.854 bygg og anlegg over hele landet gjennom 1.415 årsverk. Det ble investert for rundt 3,7 milliarder kroner. De hadde 391 aktive investeringsprosjekt i ulike faser, og overleverte 84 byggeprosjekt.

Med 4,1 millioner kvadratmeter forvaltet bygningsmasse, og totale kostnader på 9,7 milliarder kroner, er Forsvarsbygg den største offentlige eiendomsaktøren i landet.
Forsvarsbygg avhenda totalt 37.531 kvadratmeter gjennom riving, rydding og salg i 2020. Det ble solgt forsvarseiendom for 227 millioner kroner. Salgsinntektene besto primært av boligsalg og salg av Soma-leiren i Stavanger.

Her kan lese Forsvarsbyggs årsrapport for 2020.