Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ligger på Reitan, omtrent 25 km fra Bodø. Bildet ble tatt i 2013, og viser bygget Nordvern. Foto: Forsvaret
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ligger på Reitan, omtrent 25 km fra Bodø. Bildet ble tatt i 2013, og viser bygget Nordvern. Foto: Forsvaret

Forsvarets operative hovedkvarter fikk store vannskader - retten mener entreprenører handlet uaktsomt

Nå har Hålogaland lagmannsrett behandlet Forsvarsbyggs krav om erstatning etter vannskade i et bygg på Forsvarets operative hovedkvarter på Reitanleiren utenfor Bodø. – Veinor AS, Haneseth Bodø AS og Nilsson AS har opptrådt i strid med profesjonsansvaret, mener retten.