- Bygg Reis Deg er en ypperlig arena for å profilere oss overfor kunder og leverandører, sier daglig leder Erik Chapman i Løvenskiold-selskapet Teknikk AS.

Foto: Svanhild Blakstad

Førstereis på Bygg Reis Deg

Løvenskiold-selskapet Teknikk har vanntetting som et av sine kjerneområder og er for første gang med på Bygg Reis Deg.

Bærums-firmaet leverer alt av betongbyggevarer og forskalingssystemer til proffmarkedet og har avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Gjennom samarbeidet med søsterselskapet Maxbo Proff dekkes også resten av landet.

I år deltar Teknikk for første gang på Bygg Reis Deg og står på felles stand sammen med Maxbo.

- Hensikten er at dette skal være en arena for å kommunisere med de besøkende på messen. Vi har ingen produkter her, og alt er basert på at vi snakker med med publikum og viser frem hva vi kan tilby. Vi kjører også flere seminarer på våre tre kjerneområder som er vanntetting, HMS og forskalingssystemer, sier daglig leder Erik Chapman i Teknikk.

Han fremhever at merkevarebygging og samtidig å kunne profilere selskapet under Maxbo-paraplyen er vesentlig med deres deltakelse på messen.

- Vi har et felles budskap som gjelder for hele Maxbo, og det er at vi skal gjøre prosjektene enklere og lønnsomme. Vi vil synliggjøre oss som en preferert samarbeidspartner, sier Chapman.

Han peker også på at Bygg Reis Deg er en viktig møteplass, ettersom flere av deres samarbeidspartnere også har egne stands på messen - deriblant flere av de store entreprenørene.

- Vi er veldig godt fornøyd med besøket på standen så langt. Vi har blant annet hatt mange skoleklasser innom, og dette er jo morgendagens brukere. Flere lærere har vært veldig interessert i materielelt vårt til bruk i undervisningen, avslutter Chapman.