Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Førsteamanuensis ble dømt for å ha unndratt moms - AHOs etiske retningslinjer omtaler ikke svart arbeid

Ledelsen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo vet fortsatt ikke hvem av sine ansatte som nylig ble dømt for å ha brukt svart arbeid til å pusse opp leiligheten sin. Svart arbeid er ikke omtalt i høgskolens eget etiske regelverk.

Organisasjonsdirektør Randi Stene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Foto: Aho.no

I forrige uke kunne Byggeindustrien fortelle om en førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen som ble dømt for å ha kjøpt svarte håndverkstjenester for 122.660 kroner.

Torsdag 21. juni ble arkitekten og førsteamanuensisen dømt i Oslo tingrett til 30 dager betinget fengsel, samt en bot på 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Påtalemyndigheten nedla også påstand om inndragning av utbytte. Besparelsen i denne saken var ifølge tingretten på 118.840 kroner.

– Jeg har ikke fått mer informasjon om saken utover de faktaene som har kommet fram i Byggeindustrien. Vi har ikke mottatt varsling om saken, og vet fortsatt ikke hvem det dreier seg eller om vedkommende fremdeles er under ansettelsesforhold ved AHO, sier direktør for organisasjon Randi Stene ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Det kommer fram av dommen at vedkommende er under et ansettelsesforhold med AHO.

– Hva har dere gjort for å finne ut hvem vedkommende er?

– Vi har som sagt ikke blitt varslet om saken – og før navnet blir offentlig vet vi ikke mer enn det du siterer fra Byggeindustrien. Semesteret er avsluttet, og mange av våre ansatte er i ferie.

Svart arbeid ikke nevnt i etiske retningslinjer

– Dere sier dere er opptatt av etikk, lover og regler, blir ikke det tomme ord så lenge det ikke skjer noe her?

– Nei, absolutt ikke. Men først må vi få vite hvem det er og om vedkommende fremdeles er i et ansettelsesforhold på skolen, sier Stene.

– Uavhengig av dette er AHO i gang med en omfattende revisjon av det etiske regelverket vårt. Det arbeidet har kommet i gang med utgangspunkt i andre saker, blant annet metoo-kampanjen, men det er klart at en sak som dette gjør at vi nå vil vurdere om vi trenger å presisere bruk av svart arbeid ytterligere i retningslinjene. Våre ansette er også underlagt statens etiske regelverk, og vi undersøker om denne type forhold kan dekkes inn under eksisterende regelverk.

– Er det noe som omhandler svart arbeid i dagens etiske regelverk ved AHO?

– Nei, du vil ikke finne noe i vårt etiske regelverk som er direkte knyttet svart arbeid slik det foreligger i dag. Men det har vært mye oppmerksomhet knyttet til svart arbeid i staten, og i alle våre anbud er dette noe vi jobber med å sikre oss mot. Det er ikke tvil om at staten ikke skal benytte seg useriøse leverandører, og vi som innkjøpere skal i våre anbudsprosesser forsikre oss om at våre leverandører ikke bruker svart arbeid, sier Randi Stene.

Unndro over 30.000 kroner

Førsteamanuensisen som i forrige uke ble dømt for svart arbeid, brukte et enkeltmannsforetak til å pusse opp leiligheten sin i Oslo uten å sørge for at det ble betalt skatter og avgifter for en omsetning på 122.660 kroner.

Oppussingsarbeidene pågikk fra oktober 2016 til mars 2017, og ifølge tingretten ble til sammen 30.665 kroner i moms unndratt statskassa.

I tingretten avga førsteamanuensisen en uforbeholden tilståelse, noe tingretten har tatt hensyn til i dommen.