Foto: PNC NorgeFoto: PNC NorgeFoto: PNC NorgeDet er viktig å forankre kassene riktig inntil de på forhånd monterte rammene. Ovenfor til venstre ser vi den gamle hengebrua fra 1956 som etter hvert skal rives. Den noen år nyere brua fra 1994 til høyre skal bestå. Den nye brua skal bygges i mellom disse to. Foto: Statens vegvesen

Første milepæl nådd på Varoddbrua

Tre senkekasser for den nye Varoddbrua på E18 ble sjøsatt fra tørrdokka på Andøya i Kristiansand mandag denne uken.

Det var knyttet en del spenning til om senkekassene var flytedyktige slik at de skal kunne festes til lektere som ventet utenfor dokka, og som skulle trekke dem videre til Topdalsfjorden. Her skal de igjen senkes og etter hvert bli til fundamenter for den nye brua.

- De flyter, kunne prosjektleder Kjell Soltvedt lettet konstatere etter at tørrdokka ble fylt med vann og senkekassene viste seg å være flytedyktige.

Tirsdag morgen, etter en 3-4 timers tur på sjøen, var den første senkekassen på plass rett ved den eksisterende Varoddbrua. Her ventet entreprenøren PNC Norge for å feste den til stålrammer som var montert noen dager i forkant av ankomsten, melder vegvesen.no.
Gjennomsnittlig trafikk på strekningen er ca. 50 000 kjøretøy i døgnet. Det er også en betydelig sykkeltrafikk over Varoddbrua. Prosjektet skal forbedre trafikkavviklingen på E18 for gjennomgangstrafikken og for trafikken mellom Kristiansand sentrum og de østlige bydeler. Dette vil gi hinderfri framføring av kollektivtrafikk, og gang- sykkelvegen skal inngå i det gjennomgående gang- sykkelvegsystemet i Kristiansand med ekspress-standard.

Slepebåtene har to senkekasser igjen å hente, før alle tre senkekasser er transportert ut til anleggsområdet i fjorden. Videre arbeid med senkekassene vil utføres mens de flyter. Senere senkes kassene ned og forankres mot bunnen, og arbeid med søyler kan starte.

Forretningsutvikler Bettina Gerti Gross i PNC Norge er fornøyd med fremdriften, og ønsker å understreke at flere lokale virksomheter har vært sentrale i dette arbeidet. Foruten underentreprenør Repstad Anlegg trekker hun blant annet frem Tørrdokken KRS, EB Marine Stavanger og Kragerø Sjøtjenester.