Første kull fra eiendomsfinansstudiet

1. kull fra Eiendomsfinansstudiet hadde sin avsluttende samling på Tjuvholmen onsdag 5. juni 2013.

Fem av disse har også besluttet å bygge videre på Eiendomsfinansstudiet, ved å benytte muligheten som Senter for eiendomsfag tilbyr for direkte påbygning til tilhørende Masterprogram (60 credits) ved KTH.

Eiendomsfinansstudiet er et kompetansegivende videreutdanningstilbud for praktikere i eiendoms- og finansbransjen, herunder også de deler av offentlig sektor som befatter seg med investering, utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet er den eneste bransjeutdanningen av sitt slag i Norge, og har Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm som akademisk fagansvarlig. Fullført studie gir 37,5 studiepoeng.

Studiet endrer navn til Eiendomsanalytikerstudiet fra og med kommende kull, for ytterligere å tilkjennegi at Norges eneste videreutdanningstilbud innen kombinert eiendoms- og finansforståelse er et selvstendig fagområde. Oppstart av 2. kull i september.