Første drone for landmåling levert

Norgeodesi gjennomførte for kort tid siden den første leveransen i Norge av Trimble Gatewing X 100 UAS. Systemet ble solgt til Landmåler Martin Ruud AS.

Det første eksemplaret av landmålingsdronen ble solgt allerede på lanseringsdagen under Vei & Anlegg 2012.

For et par uker siden ble den siste delen av opplæringen til Martin Ruud tatt på E16 som er under planlegging i Valdres. Dermed kan de nå tilby landmåling med drone-systemet.

Stor kapasitet
– Det var først og fremst kapasiteten som tiltalte meg. Man kan nå over store områder på kort tid. På en time kan vi måle opp 1,5 kvadratkilometer terreng. Om vi skulle gjort med en vanlig totalstasjon kunne dette tatt opptil flere uker, sier Martin Ruud til Byggeindustrien. Ruud har vært over 30 år i bransjen så han vet virkelig hva han snakker om.

– Dessuten kan systemet levere terrengmålinger med bedre kvalitet enn med vanlig oppmålinger, sier han. Vei- og baneutbygginger passer midt i blinken for slike oppmålinger, men han ser også for seg andre bruksområder, som f.eks. skogstakseringer.

– Dessuten kan vi også levere andre tjenester, som å skaffe flyfotos av et pågående prosjekter, sier han.

Han har allerede fått testet systemet, og mener det fungerer meget bra. Den første jobben skal gjøres på Stord.

– Innkjøp av dronen er en tung investering, men vi har stor tro på at med de mange store infrastrukturprosjektene som er på gang, så vil dette lønne seg, legger Ruud til. Dronen flyr på autopilot.
– Vi legger inn flightplanen ved hjelp av Google Earth på pc-en, overfører infoen til dronen, og sender den av gårde. Vi spesifiserer et bestemt landingssted med GPS-koordinater, og alt går av seg selv. Den kan fly en time om gangen før batteriet må lades eller skiftes. Dronen kan fly i 75 km/t i 100 meters høyde, sier Ruud.

Nytt og effektivt
Denne landeålingdronen er noe helt nytt i Norge, og har flere fordeler.

– Systemet, som har fått navnet Trimble Gatewing X100 UAS (Unmanned Arial System), er et meget effektivt målesystem og målemetode, til en relativt gunstig pris, sier adm. dir. Joh Einar Solhaug i Norgeodesi AS.
Han sier at erfaringene så langt er at det er stor interesse for dette.

– Mange entreprenører og landmålingsfirmaer tar kontakt for å få demonstrert systemet på veianlegg, og vi er nå i full gang med å vise frem dronen, legger han til.

– Det er tydeligvis et stort behov for å få slike droner ut i produksjon, sier Solhaug. Han kan fortelle at de er godkjent av Luftfartstilsynet for UAS-flyging i Norge. UAS står for Unnmanned arial system.

– Ubemannede flysystemer er en utrolig nyttig teknologisk nyvinning blant annet for områder der du ønsker oppmåling/kartlegging for eksempel før anbud, få dokumentert fremdrift på anlegget, der stat og kommune ønsker innmålt/dokumentert kart og bebyggelse og så videre. Det også benyttes der det kan være vanskelig å få målt, sier Solhaug.

Tåler vind på 65 km/t
Gatewing X100 kan fly i relativt lave høyder (80-90 m) og i vindhastigheter opptil 65km/t som gjør at en kan utføre oppdrag nærmest til enhver tid.

– Systemet kan fremskaffe terrengmodeller med gjennomsnittlig nøyaktighet ved flygning i 150 m høyde på 2-4 cm i horisontal og 10-15 cm i 3D-nøyaktighet. Gatewing er i tillegg helautomatisert, både det å lette, selve flygningen og landingen, slik at dette kan nærmest hvem som helst operere. Med sin lave investerings- og driftskostnad gjør den ideell for oppfølging og statuskontroll av anleggsprosjekter, mener Solhaug.
Prisen for systemet ligger på mellom 480-560.000, alt etter hvilke programvareløsning og opplæring kunden ønsker.