Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

Illustrasjonsfoto: Madeleine Bergheim

Første delprosjekt i Byggstand snart gjennomført

Elleve bransjeorganisasjoner i byggenæringen har gått sammen og etablert Byggstand, hvor målet er å effektivisere varestrømmen i byggenæringen gjennom standardisering og digitalisering. Nå er det første delprosjektet snart gjennomført.

Det første prosjektet i Byggstand er digitalisering av handelsprosessene mellom Skanska, St. Gobain Distribution Norway og Byggma. Målet er å formidle og teste ut oppdaterte klimadata på produkter som er dokumentert fra bestilt til levert produkt, og prosjektet benevnes som BEAst Supply 4.0

– Prosjektet tar utgangspunkt i internasjonale meldingsstandarder og skal teste ut datainnhold og løsninger hos pilotbedriftene for å avdekke endringer som må til for å oppnå deling og distribusjon av nødvendige data. Prosjektet skal sikre sammenheng mellom digitaliseringselementene og den fysiske merkingen av produkter og leveranser, heter det i en felles pressemelding fra partene.

De peker videre på at formidling og bruk av miljødata skal testes ut gjennom verdikjeden der informasjonen oppdateres i hvert enkelt ledd.

– Dette er prosesser som ikke er etablert og vil derfor være gjenstand for innovasjon og utvikling. I dette ligger også utvikling av nye arbeidsmetoder og prosesser som grunnlag for systemstøtten, skriver de.

Prosjektresultatet vil bli dokumentasjon og kunnskap som kan legges til grunn for videre forretningsutvikling i bransjen. Det skal også avholdes en kompetansedag om arbneidet som er gjort i dette prosjektet 22. juni.

F.v. Odd Treffen (Saint Gobain Distribution Norway), Arnfinn Hammen (Byggma), Kristoffer Lund Haugen (Saint Gobain Distribution Norway), Geir Svarttjønnli (Skanska), Andreas Bye (Logiq), Lars Petter Skjærholt (Skanska), Ingrid Kalstad Hunstad (Saint Gobain Distribution Norway), Martin Børke (Logiq), Roy Kenneth Grundetjern (Byggma), Andre Mamelund (Virke), Ole Gunnar Honningsøy (Norsk Byggtjeneste). Ikke til stede fra prosjektgruppen: Christer Bjørnstad (Saint Gobain Distribution Norway). Foto: Virke

F.v. Odd Treffen (Saint Gobain Distribution Norway), Arnfinn Hammen (Byggma), Kristoffer Lund Haugen (Saint Gobain Distribution Norway), Geir Svarttjønnli (Skanska), Andreas Bye (Logiq), Lars Petter Skjærholt (Skanska), Ingrid Kalstad Hunstad (Saint Gobain Distribution Norway), Martin Børke (Logiq), Roy Kenneth Grundetjern (Byggma), Andre Mamelund (Virke), Ole Gunnar Honningsøy (Norsk Byggtjeneste). Ikke til stede fra prosjektgruppen: Christer Bjørnstad (Saint Gobain Distribution Norway). Foto: Virke

Prosjektert ble startet i januar og er skal gjennomføres innen sommerferien 2023.

Prosjektet er finansiert av aktørene selv og prosjektledelsen ivaretas av Andre Mamelund i Virke Byggevarehandel og Ole Gunnar Honningsøy i Norsk Byggtjeneste.

– Målsettingen for Skanska Norge i delprosjektet er at minst 90 prosent av fakturaer til Skanska skal være maskinlesbare og formidles gjennom den nye digitale motorveien. Vi ønsker å benytte elektronisk kommunikasjon for å dele informasjon om varer og tjenester som kommer inn på våre prosjekter da vi mener dette er både ressursbesparende og øker presisjonen i de data som vi mottar. Videre har vi en målsetting om også å kunne fange miljødata gjennom å utnytte mulighetene som finnes i BEAst 4.0 og PEPPOL-standarden, sier Innkjøpsdirektør Geir Svarttjønnli i Skanska Norge i meldingen.

– BEAst 4.0 prosjektet i regi av Byggstand bidrar til utvidelse av den digitale motorveien mellom aktørene i verdikjeden. Dette sikrer ytterligere digitalisering av alle handelsmeldinger. I tillegg til de tradisjonelle transaksjons- og leveransedata er det i tiden at vi i samme, digitaliserte, prosess håndterer miljødata. Miljødata er i økende grad en forutsetning for valg av produkter til vårt sortiment, og ikke minst for leveranser av produkter og løsninger, nå og i fremtiden. Vi ønsker å bruke disse data i hele vår kundedialog og igjennom våre tjenestekonsepter, legger direktør for forretningsutvikling, Odd Treffen i Dahl Optimera Norge, til.

– Byggmas mål er å digitalisere og levere bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer og unik kompetanse. Bærekraft er et bærende element i vår forretningsmodell og en naturlig del av Byggmas overordnede mål. Ledelse og styre i Byggma ønsker at bærekraft skal være en naturlig del av drift og innovasjon i Byggmakonsernet. Miljødata i elektronisk handelsmeldinger er et viktig middel for å nå våre mål, påpeker CIO, Roy Kenneth Grundetjern, i Byggma.