Rasmus Hansson (MDG) under den muntlige spørretimen på Stortinget. Foto: Annika Byrde / NTB
Rasmus Hansson (MDG) under den muntlige spørretimen på Stortinget. Foto: Annika Byrde / NTB

Forslag om nærenergi enstemmig vedtatt

Et representantforslag fra MDG som skal sikre lokal produksjon av energi har blitt enstemmig vedtatt i energi- og miljøkomiteen.

– Dette kan bety mye ny fornybar energi raskt. Nærenergi vil ikke ødelegge natur, og vil ha mye lavere konfliktnivå enn utbygging av vindkraft i naturen og nedbygging av vernede vassdrag, sier Rasmus Hansson (MDG) til Aftenposten.

Representantforslaget har fått tilnavnet nærenergireformen og skal sikre produksjon av fem terawattimer i året med energi fra såkalt nærenergi innen 2030. I praksis dreier denne måten å produsere energi på seg om sol- og vindkraft plassert på eksempelvis næringsbygg og andre allerede nedbygde arealer.

– Satsing på sol- og vindenergi på bygg og nedbygde områder setter den norske energipolitikken på et bedre spor. Det vil stimulere kreativt og mangfoldig næringsliv mye mer enn ensomme vindturbinskoger langt inne på vidden.

Saken er blitt enstemmig vedtatt i energi- og miljøkomiteen og skal gjennom Stortinget den 5. juni, men det er å forstå som en formalitet.