Forsker på planter som tåler trafikk, flom og frost

Statens vegvesen skal beplante en ny firefeltsvei i Drammen med planter som tåler tett trafikk, flom og frost.

Våren 2019, halvåret etter at ny fire felts Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen sentrum har åpnet, skal den drøye 700 meter lange strekningen beplantes med 278 trær og rundt 10.000 blomstrende stauder og prydgress.

Planter i røft miljø

De skal tåle eksos og skitt fra biler, frost, snø, is og salt om vinteren og tidvis ekstremnedbør i sommerhalvåret.

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de nå legger grunnlaget for senere forskning for å finne planter og vekster som tåler røffe forhold i en bygate med 25.000 biler i døgnet. I tillegg testes det ut jordblandinger i forkant av prosjektet

20 jordblandinger

– På Lindum utenfor Drammen tester vi ut rundt 20 ulike typer jordblandinger med sand, silt, leire og kompost i laboratorium.

–Det er spesielt viktig å finne de riktige blandingene av jord slik at overvannet blir infiltrert raskt samtidig som jorda holder nok på fuktigheten til at planter kan vokse, forteller landskapsarkitekt Kirstine Laukli i Statens vegvesen.

På fagspråket kalles dette regnbed. Et fleksibelt tiltak hvor planter og jord skal disponere overvann lokalt, beplantede forsenkninger i terrenget, der vann lagres på overflaten og infiltrerer langsomt til grunnen eller overvannsnettet.

150 planter blir 28

– Gjennom fordrøyning og reduksjon av avrenning hindres skadelig oversvømmelse. På denne måten er forskningsprosjektet med regnbed langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate på Strømsø i Drammen også et flomdempende tiltak, forteller Laukli.

I samarbeid med Universitetet i Ås har forskningsprosjektet kommet fram til om lag 150 planter- og blomsterarter som egner seg for dette formålet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Landskapsarkitekt Kirstine Laukli Statens vegvesen og gartner Tom Inge Hole i drivhuset ved Lindum utenfor Drammen. (Foto: Kjell Wold)

–Vi har funnet i overkant av 60 arter som kan brukes i slike røffe miljøer som trafikkerte bygater vil være. Av denne gruppen har vi valgt ut 28 ulike planter som vi skal sette ut i Drammen etter at fire felts Bjørnstjerne Bjørnsons gate er åpnet høsten 2018.

Forsknings- og utviklingsprosjektet (FOU) til Statens vegvesen med regnbed skal testes ut først i Drammen. Deretter på rv. 23 i Lier (Linnes-Dagslett) og tilsvarende på en strekning av ny E134 gjennom Kongsberg (E134 Damåsen-Saggrenda).

Kjeftesluk

For å få regnbedene til å fungere best mulig er det også i samarbeid med Ulefoss Jernverk utviklet en ny type såkalte kjeftesluk som skal bidra til å lede overvannet best mulig ut i regnebedene langs vegkanten.

–For å få til dette er det ikke bare viktig med riktige jordtyper og robuste planter, forteller Laukli. Strategien med disponering av overvann er også en særdeles viktig nøkkel for å få dette til å lykkes.

–Vi må fange opp regnvannet, infiltrere og fordrøye dette i grunnen og sikre flomveier. Får vi til det kan dette bli vellykket. Og det skal selvfølgelig også se vakkert ut, skynder hun seg å legge til.