Daglig leder Runar Soltveit i Balkongentreprenøren.

Forsker på ny nanobetong for rehabilitering av blokker

I samarbeid med Sintef og NTNU setter Balkongentreprenøren i gang forskning på nanobetong. Målet er å utvikle helt nye balkongløsninger i "lettvektsbetong".

– Vi har fått på plass de akademiske fagmiljøene som er en forutsetning for å utvikle ny betong. Vårt initiativ er basert på det vi har erfart gjennom prosjekter i mange år, at betong har tung egenvekt og derfor krever forsterkninger i konstruksjonen, sier daglig leder Runar Soltveit i Balkongentreprenøren i en melding til Byggeindustrien.

Skal forske i fire år

Han understreker at forskningsarbeidet er estimert til å ta opp mot fire år. Soltveit ser klare fordeler med nanobetong. Behovet for transport blir mindre, nanobetongen skal være selvbærende og i et materiale som ikke påvirkes av temperatursvigninger. I tillegg skal det nye materialet være energieffektivt. Balkongentreprenøren betjener et stort antall eldre borettslag og sameier som etterspør betongrelaterte produkter.

– Prosjektet gir besparelser for både oss og for borettslag og sameier som rehabiliterer fasader og balkonger. I tillegg er det en åpenbar miljøgevinst for samfunnet, sier Soltveit.

I første omgang vil forskningen skje i form av lab-studier, og trinnvis skal nanobetongen testes ut i autentiske miljøer.

Kan gi gjenklang også internasjonalt

Om forskningen innfrir, mener Soltveit at produktet vil gi gjenklang også internasjonalt.

– Det vil alltid være usikkerhet knyttet til testresultatene. Motivasjonen er imidlertid knyttet til effektivisering, besparelser og miljø, og vi synes det er inspirerende å drive innovasjon som en praktisk og toneangivende utøver i denne bransjen, uttaler han.
Tre av forskerne i prosjektet har doktorgrad, og Soltveit fastslår at det er spennende å kombinere praktisk og akademisk kompetanse i jakten på nye løsninger.
– Frem til 2024 vil det være testing, testing og testing, og vi har stor tro på prosjektet, sier Soltveit.