Forsinkelse i arbeidet med riksveg 35

konsekvensutredning for rv. 35 Hokksund-Jevnaker skulle etter planen overleveres Vegdirektoratet i begynnelsen av februar. En feil i en av beregningsmodellene fører imidlertid til at overleveringen blir forsinket.

- En feil i en av modellene vi bruker for å regne ut endringer i trafikantnytte ved de ulike konseptene har gitt oss resultater som både er uventede og vanskelige å tolke, forteller prosjektleder Anne-Lise Sæther til vegvesen.no.

Problemet er meldt til Vegdirektoratet og SINTEF, som skal forsøke å finne feilen i modellen.

– Vi håper på en rask avklaring, men det viktigste for oss er å levere korrekte tall i rapporten, sier Sæther.