Forretningsutvikler Digital Økonomistyring

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 13,7 mrd. og 4200 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".

Firma AF Gruppen Konsern
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

For AF Gruppen har utviklingen de siste årene gitt oss et inspirerende og nesten ubegrenset mulighetsrom for bedre utnyttelse av teknologi. På bakgrunn av dette har vi etablert en egen avdeling for innovasjon og digitalisering. Ambisjonsnivået er høyt og målsettingen er å være en ledende aktør med best kompetanse på denne utviklingen i vår bransje. Et av områdene der vi ser størst potensiale for bedre utnyttelse av teknologi er innenfor våre økonomi- og administrasjonsprosesser. AF Gruppen ser derfor behovet for en dedikert ressurs som kan lede forbedringsprosjekter innenfor økonomiområdet med mål om å bedre styringsinformasjonen for driften og samtidig minimere tidsbruken for rapportering.

Muligheten

Nye digitale verktøy har bidratt til at målsettingen om en heldigital byggeplass er nærmere enn noen gang. En viktig del av måloppnåelsen er å gjøre økonomi- og administrativt arbeid så sømløst som mulig for våre 4 500 medarbeidere. Vi ser etter deg som kan lede arbeidet med effektivisering av våre økonomiprosesser gjennom bruk av ny teknologi. Dette er prosesser som berører hele AF Gruppen og du vil gjennom arbeidet få bygget et stort nettverk internt. Som en del av avdelingen Innovasjon og Digital vil du samarbeide tett med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer med både teknologi- og forretningsforståelse. Med ansvaret for forbedringsarbeidet med økonomiprosesser i konsernet, vil du være en viktig rådgiver for våre enheter og prosjekter. Du vil få en svært synlig rolle i AF og skape verdi for virksomheten ved å løse helt konkrete problemstillinger.

Vi ser etter deg som

  • er strukturert og har sterke analytiske evner
  • er selvstendig og proaktiv
  • har god forståelse for økonomiprosesser
  • har gode kommunikasjonsegenskaper
  • samarbeider godt med andre
  • gjerne har erfaring fra konsulentvirksomhet
  • synes teknologi er spennende og har et sterkt ønske om å jobbe med digitalisering av bygg- og anleggsbransjen

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et sentralt satsingsområde i AF Gruppen med spennende ambisjoner. Stillingen vil by på betydelige muligheter for kompetanseutvikling gjennom faglige utfordringer i et engasjerende miljø med stor påvirkningskraft. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Om AF Gruppen

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Hensikten med vår virksomhet er å skape verdier for kunder, eiere, medarbeidere og samfunnet for øvrig.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Ole Blaauw Johansen (Forretningsutvikler Innovasjon & Digital) på +47 909 30 541 eller Lars Morten Wiik (Avdelingssjef Økonomiservice) på +47 982 06 892.

Søk stilling

Vis flere stillinger: