Styreleder Arne Hellum  og daglig leder Richard Granskogli i Energiverket.

Fornybar-bedrift vokser med oljefyrforbud - åpner nye avdelinger

Energiverket ansetter 15 nye medarbeidere i høst og åpner to nye avdelinger. Oljefyringsforbudet trekkes frem som en av hovedårsakene til veksten.

- Vi skal styrke avdelingene vi allerede har i Østfold og Vestfold, samtidig åpner vi to nye avdelinger i Drammen og Ski. Det at oljefyringsforbudet har kommet, gode støtteordninger fra Enova og at markedet generelt øker gjør at vi nå trenger nye kollegaer, opplyser daglig leder Richard Granskogli i Energiverket i en melding.

Regjeringen innfører som ventet et omfattende forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger som trer i kraft 1.1.2020.

Hensikten er å redusere klimagassutslippene. Forbudet vil gjelde både oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg (yrkesbygg).

- Ingen vet nøyaktig hvor mange oljefyrer som skal erstattes med annen oppvarming, men anslaget ligger på mellom 80 – 120 000. Erfaringsmessig erstattes brorparten av disse med varmepumper som varmer opp radiatorer, vannbåren gulvvarme og varmlufts-systemer. Dette innebærer at det er en stor jobb som skal gjøres de neste 2,5 årene, sier Granskogli og peker på at myndighetene har innført gode støtteordninger for omlegging.