Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Forlenger overgangsordning for sentral godkjenning ytterligere

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning til 1. juli 2023. Dette skjer blant annet etter påtrykk fra flere bransjeforeninger.

Deretter tas det sikte på at overgangsordningen avsluttes, skriver Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) i en pressmelding.

1. januar 2016 trådte en rekke endringer i byggesaksforskriften (SAK10) i kraft, blant annet med klare krav til utdanning. Etter tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak, vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet en overgangsbestemmelse for den sentrale godkjenningsordningen. Bestemmelsen skulle gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket.

Overgangsbestemmelsen er nå forlenget med ytterligere ett år. Det tas ikke sikte på ytterligere forlengelser og etter 1. juli 2023 skal alle sentralt godkjente foretak oppfylle kvalifikasjonskravene fullt ut, understrker DiBK.

Før sommeren sendte Nelfo og Rørentreprenørene Norge et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor de ønsket at overgangsordningen ble utvidet.

- For medlemsbedriftene våre er forutsigbarhet viktig. Byggkvalitetutvalget har hatt som oppgave å se på dagens system med sentral godkjenning av foretak, men en omlegging av regelverket er komplisert. I påvente av nytt regelverk må vi ha gode overgangsordninger. Det har vi nå fått, sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo til Byggeindustrien. Han understreker at de også vil følge opp omleggingen med ny regjering.