Et lager på omtrent én kubikkilometer tømmer vil romme ett års svensk tømmerproduksjon og være verdens største menneskeskapte karbonlager. Illustrasjon: Anders Berensson Architects

Foreslår tømmerkoloss i de svenske skogene

Anders Berensson Architects har lagt frem et forslag om en karbonbank som skal kunne halvere Sveriges karbonutslipp.