Foreslår ny T-bane gjennom Oslo

Ruter foreslår ny T-banestrekning gjennom Oslo sentrum med tunnel og fire nye stasjoner

Ny tunnel med stasjoner på Bislett, St. Olavs plass, Hammersborg og Grünerløkka vil gi T-banenettet økt kapasitet til å møte framtidig trafikkvekst.

Sterk trafikkvekst på nåværende linjenett og framtidig banebetjening av nye områder vil gi behov for betydelig økt systemkapasitet gjennom sentrum ca år 2025.

Ruter anbefaler videre utredning utfra en idéskisse til ny T-banetunnel Majorstuen - Bislett - Stortinget - Grünerløkka - Tøyen - Bryn. Det tenkes et trafikkopplegg i kombinasjon mellom gammel og ny tunnel, slik at at alle tog betjener Stortinget stasjon, og enten Oslo S/Jernbanetorget eller Nationaltheatret knutepunkt.

Foreløpig anslag over anleggskostnader er 8 mrd kr.

Planskissen vil bli oversendt kommunale og statlige myndigheter i forbindelse med presentasjonen av Ruters nye strategiplan K2012 i slutten av juni.