Foreslår ny organisering av kraftselskapene

Nye og strengere krav til kraftselskapene om å skille ut monopolvirksomheten (nettet) fra den konkurranseutsatte aktiviteten (kraftproduksjon og kraftsalg), er blant forslagene Olje- og energidepartementet sendte ut på høring tirsdag.

Departementet går inn for at kravet skal gjelde for virksomheter med flere enn 20.000 nettkunder, men er i høringen også åpen for en grense på 10.000 nettkunder. Endelig stilling til grense vil bli tatt når regjeringen legger fram forslaget for Stortinget. Målet med de nye kravene er å oppnå et mer effektivt kraftmarked til forbrukernes beste, sier olje- og energiminister Thorild Widvey (H). Det blir også foreslått mer egnede sanksjoner for myndighetene i form av overtredelsesgebyr for å sikre at regelverket følges. Høringsfristen er satt til vel tre måneder. Siste frist for uttalelse er satt til 17. oktober.