Illustrasjon: Statens vegvesen

Foreslår 40 år med bompenger for Hordfast

– Alt som kan gjøres for å få prosjektet på plass, er vi villige til å se nærmere på, sier Øyvind Halleraker i Hordfast AS. Han åpner for å utvide bompengeperioden med inntil 40 år.

Det skriver Bergens Tidende i en artikkel torsdag.

På generalforsamlingen i Hordfast AS 20. desember sa Øyvind Halleraker til de fremmøtte politikerne at man må vurdere en lengre nedbetalingstid enn tidligere forespeilet for å sikre gjennomføring av Hordfastsambandet.

– Dette er jo en politisk beslutning. Men jeg har forstått det slik at transportkomiteen på Stortinget har sett på dette forslaget med interesse. Når vi vet at alternativet er betaling på ferger til evig tid, så er dette noe det kan være verdt å se nærmere på, sier Halleraker.

Han bekrefter overfor Bergens Tidende at 40 år absolutt er aktuelt.

– En sånn periode er ganske vanlig i andre land. På Øresundbroen mellom Danmark og Sverige er for eksempel nedbetalingstiden 40 år. For oss er det slik at alt som kan gjøres for å få Hordfast på plass, er vi villige til å se nærmere på, sier Halleraker. Han presiserer at det er uheldig for den økonomiske samfunnsnytten med lang bompengeperiode.

Et annet argument mot lang nedbetalingstid er høye rentekostnader. Likevel støtter flere av regjeringspartiene forslaget fra Halleraker.

– Det er viktig for legitimiteten til bompengeprosjekter at bilistene ser en ende på nedbetalingsperioden. Vi er likevel positive til å vurdere lengre nedbetalingstid for fergeavløsningsprosjekter, siden disse har evige bompenger i form av betaling på ferge, uttalte Helge Orten, samferdselspolitisk talsperson for Høyre, nylig til BT.

Da regjeringen la frem Nasjonal transportplan i fjor, var prisen på Hordfast oppe i 40 milliarder kroner. Med et bompengepotensial anslått til rundt fjorten milliarder betyr det at staten må ut med 26 milliarder kroner om de ønsker å realisere prosjektet.

På Hordfast AS-generalforsamlingen tidligere i desember presenterte prosjektleder Signe Eikenes flere kuttmuligheter, og det ble antydet en totalkostnad på rundt 30 milliarder, heter det i artikkelen i Bergens Tidende.