Førde vgs

Prosjektleder Carina Schrøder for totalentreprenør Consto Bergen og prosjektleder Fredleiv Fosse for byggherre Vestland Fylkeskommune foran fasaden ved hovedinngangen.
Constologo

Constologo

LinkArkitektur

LinkArkitektur

Swecologo

Swecologo

HauenByggmester

HauenByggmester

SBMlogo

SBMlogo

Petal

Petal

Holvik

Holvik

Norrønalogo

Norrønalogo

FokusElektro

FokusElektro

RTorgersen

RTorgersen

Moovment

Moovment

Betonggulv

Betonggulv

Øvrebø

Øvrebø

Moelvenlogo

Moelvenlogo

Protanlogo

Protanlogo

ÅsenØvrelidNordvest

ÅsenØvrelidNordvest

Lianlogo

Lianlogo

AFDecom

AFDecom

Consto Bergen er totalentreprenør for den nye videregående skolen i Førde. Skolen er en samlokalisering av de videregående skolene Hafstad og Øyrane. Bygningsmassen er av de største i Vestland fylkeskommune.

Fakta

Sted: Førde

Prosjekttype: Videregående skole

Byggherre: Vestland fylkeskommune

Arkitekt og landskapsarkitekt: Link Arkitektur

Totalentreprenør: Consto Bergen

Areal: Ca. 29.000 kvadratmeter inkl. rehabilitering.

Prosjektkostnad: Ca. 942 millioner kroner inkl. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB, RIBr, RIV, RIE, RIG, RIByfy, RIEn, RI Lyd: Sweco Norge l RIV: Skår VVS (rør) l RIV: R. Torgersen (ventilasjon) l RIE: Fokus Elektro

Underentreprenører og leverandører: Betongarbeid, bæresystemer tre: Consto l Rørlegger, sprinkler: Skår VVS l Ventilasjon: R. Torgersen l Elektro, automasjon: Fokus Elektro l Tømrer: Byggmester Hauen l Prefab treelementer: ARE Treindustrier Limtre: Moelven Limtre l Massivtre: Woodcon l Branntetting: Firesafe l Heiser: Alt Heis l Solceller: Siv. Ing. Carl Strømberg l Systemvegger og himling: Åsen & Øvrelid l Tak: Lett-Tak l Taktekking: Protan Entreprenør l Hulldekke: Nobi l Lås og beslag: Certego l Rivearbeid: AF Decom l Grunnarbeid: Magne Hafstad l Spunting: Hercules Fundamentering l Byggrenhold og utvask: RTB Consult l Kantinekjøkken: Norrøna Storkjøkken l Gulvstøp: Betonggulv l Vinduer: Lian Vinduer l Glassfasade: Holvik Glas l Dører innvendig: Nordic Doors l Solskjerming: Vental l Gulvbelegg: Øvrebø Fargehandel l Maling: Malermester Urdal l Ståltrapper og rekkverk: Hornnes Agenturer l Aluminiumsfasade: SBM l Leverandør fasade: Petal l Idrettsutstyr innvendig hall: Unisport l Idrettsutstyr og møbler, utomhus: Moovment l Parkett: Macato

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Samlet bygningsmasse med nybygg og rehabilitering for Førde vidaregåande skule er på om lag 29.000 kvadratmeter. Av dette er cirka 25.000 kvadratmeter nybygg. Bygg på denne størrelsen er ikke dagligdags i denne delen av landet. Prislappen nærmer seg milliarden, inkludert merverdiavgift.

– Tatt i betraktning prisstigningen vi har hatt underveis, hva vi har fått av bygninger, og at vi har gjenbrukt flere av de gamle bygningene, synes jeg vi har fått mye ut av prosjektet. Det er blitt et flott bygg med påkostede detaljer man ikke nødvendigvis forventer i et skolebygg, sier prosjektleder for byggherre Vestland fylkeskommune, Fredleiv Fosse. Utbyggingen føyer seg inn i rekken av byggeprosjekter i en massiv utvikling av byen Førde de siste årene, der både boliger, næringsbygg og offentlige institusjonsbygg er bygget eller under oppføring.

Prosjektleder for totalentreprenør Consto Bergen, Carina Schrøder, sier byggeprosjektet har vært en krevende logistikkøvelse.

– Det er et veldig stort bygg som vi har bygget inn i eksisterende bygningsmasse, mens skolen har vært i bruk. Vi har hatt korona, krig og uoversiktlige materialpriser. Det har vært mange hensyn å ta. Men vi har hatt et veldig bra samarbeid med byggherre, noe som har bidratt til at det er blitt et flott bygg som er klart til semesterstart i høst.

Gjenbruk

Også landbruksutdanningen på Mo er en del av Førde vgs. Sammenslåingen blir formalisert i høst i forbindelse med åpningen av den nye skolen. Av naturlige årsaker skal landbruksskolen fortsatt ha base på Mo noen kilometer nord for Førde. Schrøder forteller at landbruksskolen også er en del av utbyggingen.

– Vi har tatt ned et bygg på Øyrane som er satt opp på Mo og inngår i romprogram for nytt administrasjon- og verkstedbygg på Mo som en del av kontrakten. Vi har i det hele tatt prøvd å ta vare på så mye av eksisterende bygningsmasse som mulig for gjenbruk. Men noe måtte rives for å få på plass det nye bygget.

Hafstad vgs har til nå holdt til i et bygg ved E39 ved innkjøringen til Førde sentrum fra nord. Her har det vært videregående opplæring for elever som velger studiespesialisering. På Øyrane vgs har det vært utdanning innen yrkesfaglige studieretninger. Nå blir bygget der Hafstad vgs har holdt til solgt, og alt samlokalisert på Øyrane noen hundre meter i luftlinje vestover. Nybygget ligger sentralt rett ved sentrum ved riksvei 5 mot Naustdal og Florø. Det blir rundt 15 studieretninger på den nye skolen som er dimensjonert for 1.000 elever og 250 ansatte.

700 millioner

Schrøder sier utbyggingen er en stor jobb for Consto Bergen. De har samarbeidet med lokale Consto Sogn og Fjordane med base i Florø, men det er Consto Bergen som er kontraktør og som har styrt prosjektet. Schrøder selv har ukependlet fra Bergen i to år. Ifølge prosjektlederen får entreprisen en verdi på cirka 700 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Selv om kontrakten til en viss grad er indeksregulert for prisstigning, innser hun at de svingende markedsprisene på byggematerialer har gått utover bunnlinjen for prosjektet.

– Det har kostet, men vi leverer som avtalt et bygg vi er stolt av.

Det var tidligere Sogn og Fjordane fylkeskommune som satte i gang prosjektet. Etter at de ble sammenslått med Hordaland til Vestland fylkeskommune ved årsskiftet til 2020, er det Vestland som har tatt det videre og styrt det gjennom samhandlings-, prosjekterings- og utbyggingsfase.

Pris og design i samspill

Det ble lyst ut som en pris- og designkonkurranse med samspill.

– Vi tok prosjektet videre i en samspillsfase med byggherre for å optimalisere det. Som totalentreprenør har vi ledet en prosjektgruppe med totalunderentreprenører for tekniske fag bestående av Link Arkitektur, Fokus Elektro, Skår VVS og R. Torgersen på ventilasjon. På rådgiversiden har Sweco vært sentral gjennom hele prosessen. Vi signerte totalentreprisekontrakten 16. mars 2021. Byggingen startet i april 2021, sier Schrøder.

Fase 1 ble overlevert i oktober 2022 og tatt i bruk da, mens den største delen av prosjektet med nybygget ble overlevert 22. juni i år. Bygging av lokaler for fylkestannlegen pågår og vil bli ferdigstilt i september i år sammen med en folkepark på utsiden av skolen som også er en del av prosjektet. Når denne parken overleveres i september, er prosjektet komplett.

Den store bygningsmassen, park og veier gjør at prosjektet inngår i den pågående utviklingen av Førde sentrum, med mange grensesnitt for utvikling og gjennomføring. Bygget inneholder blant annet en idrettsseksjon som blir et sentrum for volleyball. Førde har et nasjonalt ledende volleyballmiljø som nå får ny arena med fasiliteter for europacup.

– Idrettshallen har blant annet cirka ni meter takhøyde, tribune med sitteplasser til 1.000 tilskuere og videosystemer med storskjerm og stort lydanlegg, sier Fosse.

I tilknytning til idrettshallen er det bygget store aktivitetssaler i andre etasje innenfor tribunen. På den ene er det parkett på gulv og speil på veggene, slik at den kan brukes til dans. I den andre er det røffere underlag som tåler både vekter og treningsapparater. Salene blir omtalt som kondisjonssal og aktivitetssal.

– Vi tenker flerbruk, og det kan være aktuelt med utleie av lokalene til messer og samlinger av ulikt slag.

Tre baser

Elever med spesielle behov blir en del av skolen. Her er det lagt opp til en integrert avdeling, spesialutstyrt med blant annet løfteheiser. Den fylkeskommunale tannhelseklinikken får også nye lokaler i eget bygg på tomta til skolen.

Selve bygningsmassen er delt inn i tre baser, der inndelingene er Studieforberedende, Helse og Teknologi. Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur, Medier og kommunikasjon og Voksenopplæring skal holde til i Base 1. Restaurant og matfag, Helse og oppvekst, Service og samferdsel og Fellesfag blir i Base 2. Bygg og anlegg, TIP, Elektro, Realfag, Fellesfag og Voksenopplæring skal være i Base 3. Ellers blir det avdelinger for administrasjon, drift og elevtjenester.

Et særtrekk ved nybygget er hvordan det er bygget inn i den eksisterende bygningsmassen. Dette ser man når man kommer inn fra hovedinngangen til det sentrale «hjerterommet», et stort oppholdsrom der det blant annet er amfi, kantine og sosial sone for lærerne på andre siden av en glassvegg. Her danner brun teglstein fra ytterveggene på den eksisterende bygningsmassen nå en rustikk innervegg. Over amfiet er det bygget glasstak. Sentrisk i hjerterommet ligger et stort auditorium med oval utforming, utstyrt med stor visningsskjerm og med 225 sitteplasser.

Et annet særtrekk er den utstrakte bruken av trematerialer på vegger og til interiør på innsiden. Her er mye bruk av limtre og finér i konstruksjon, på vegger og fast innredning, noe som gir lokalene et visst industrielt preg. I amfiet er det industriparkett. Moelven er en stor leverandør av trematerialer, både på innsiden og på utvendig fasade. På utsiden er det brunimpregnert, værbestandig trekledning i kombinasjon med en karakteristisk sølvgrå aluminiumsfasade fra Sogn Bygg og Montasje i Vik. Ellers er det PVC-fritt belegg på gulv, mye gips på vegger og systemhimling i tak.

– Inspirerende

Sweco Norge har hatt ansvaret for alle rådgiverfagene. Swecos prosjekteier Terje Pettersen sier det har vært inspirerende for alle involverte å utvikle et så stort og viktig prosjekt for Vestland Fylke.

– Prosjektet er et samspillsprosjekt, og for vår del startet samspillet allerede i konkurransefasen der Sweco sammen med Link Arkitektur og Consto Entreprenør utviklet et prosjektforslag som Vestland fylkeskommune valgte etter sterk konkurranse, sier Pettersen.

Sweco har blant annet tatt i bruk kompetansemiljøet sitt på trekonstruksjoner. Med fjernvarme og miljøvennlig varme via varmepumper er prosjektet bygget etter gjeldende standard for passivhus.

– Det har vært spennende og lærerikt å utvikle disse løsningene sammen med byggherren og VVS entreprenøren for å oppnå en så effektiv løsning som mulig, sier Eirik Engen Skadal, prosjektets energirådgiver.

– Førde vidergåande skule har vært et viktig prosjekt for Sweco, og spesielt for vårt Førde-kontor som representerer et betydelig kompetansemiljø i regionen, sier markeds og utviklingssjef Espen Schreiner i Sweco.

Solkraftverk på taket

Fosse og Schrøder sier det har vært stort fokus på bærekraftige løsninger med spesielle miljøhensyn ved planlegging og i utbyggingsfasen for å tilfredsstille krav til offentlige bygninger med hensyn til energibruk og driftskostnader.

– Bygget har et solcelleanlegg med 300 kW peak installert effekt på taket. Blir det produsert mer enn bygget bruker, blir strømmen solgt ut på det ordinære nettet, sier Schrøder.

Oppvarmingen kommer fra vannbåren fjordvarme fra det nye fjernvarmesystemet i Førde sentrum, med Eviny som leverandør. Dette systemet skal også kjøle, blant annet IKT-rom med servere. Det er komfortkjøling i bygget der det er nødvendig.

– Det er i hovedsak bærekonstruksjoner i tre. Som følge av retningslinjer for miljø fra Vestland fylkeskommune har vi bygget anlegget med 90 prosent trevirke, sier Schrøder.

Bygget er i to etasjer, noen steder i tre etasjer.


Flere prosjekter