Rune Karlsen, distriktsleder i Veidekke i Sogn og styreleder for EBA Vestenfjelske sitt lokallag i Sogn og Fjordane, håper på enda flere søkere til ingeniørstudiet i bygg og anlegg i Førde. Foto: EBA Vestenfjelske

Førde satser på utdanning i bygg og anlegg

– Vi ønsker enda flere søkere til ingeniørstudiet i bygg og anlegg i Førde. Både entreprenørene, offentlige etater og øvrige virksomheter i fylket har stort behov for kompetente ingeniører, sier Rune Karlsen, distriktsleder for Veidekke i Sogn og styreleder i Næringslivsringen for byggingeniørlinjen i Førde. 

Karlsen er også styreleder i EBA Vestenfjelske sin lokalavdeling i Sogn og Fjordane og i Byggopp Sogn og Fjordane, og har vært en av pådriverne for etableringen av et høgskolestudium innen bygg og anlegg i fylket.

Førde har i løpet av de siste årene etablert seg som et tyngdepunkt for utdanning innen bygg- og anleggsteknikk på Vestlandet. Mo og Øyrane vidaregåande skule har et godt tilbud til elever på Vg1- og Vg2-trinnet, og på avdelingen til Fagskulen i Sogn og Fjordane kan man ta teknisk fordypning både i bygg- og anleggsfaget. Fra og med høsten 2016 har Høgskulen på Vestlandet også tilbudt ingeniørstudium i bygg og anlegg på campus Førde – et treårig bachelorstudium som også er åpent for søkere med fagbrev eller som har gått den tekniske fagskolen.

Godt samarbeid med næringslivet

– Det beste med byggingeniør-linjen i Førde er det gode samarbeidet med næringslivet og offentlige virksomheter lokalt. For studentene gjør dette de tre årene på skolebenken mer praktisk rettet, samtidig som de gjennom denne kontakten styrker mulighetene for å komme raskt i jobb etter avlagt eksamen, sier Linn Grepstad Nes. Hun var prosjektleder for etableringen av bachelor-studiet i bygg og anlegg på Høgskulen på Vestlandet sin avdeling i Førde, og har nå deltidsstilling som førsteamanuensis II.

– Bedriftene stiller velvillig opp når vi ber om ekskursjoner på byggeplassene og på arrangementer på skolen. Ingeniørstudiet kom i gang basert på ønsker fra bransjen, og det er aldri nei å få når vi ber dem bidra i faglige opplegg, fremholder hun.

Støttes økonomisk av EBA og MEF

EBA Vestenfjelske var fødselshjelper til utdanningen av bygg- og anleggsingeniører med økonomisk støtte til et forprosjekt i 2014. Da studieretningen i Førde ble etablert to år senere ga foreningen et treårig tilskudd på 750.000 kroner, og Maskinentreprenørenes Forbund ytte tilsvarende beløp.

Ingeniørstudiet i Førde ble etablert i samarbeid med den daværende Høgskulen i Bergen, som støtter utdanningen med lærekrefter til kurs og seminarer.

– Det spesielle i Førde er at man ikke må ha tatt studiespesialisering på videregående for å komme inn. Y-vegen, det vil si fagbrev eller fagskole, kombinert med forkurs i matematikk og fysikk gjør det også mulig for «praktikere» å ta denne utdanningen. Det synes vi er bra, sier Rune Karlsen, som påpeker betydningen av at studentene får trening i bruk av BIM og andre digitale verktøy.

Tilbyr sommervikariater

Karlsen påpeker at ikke bare entreprenører har behov for ingeniører som kan planlegge, prosjektere og lede arbeidet med nye bygg og anlegg. Det gjelder også Statens vegvesen, kraftselskaper, kommunene og rådgivende ingeniører.

– I Veidekke tar vi sikte på å ta inn studenter fra byggingeniørlinjen som sommervikarer for at de skal få relevant praksis. På den måten får vi også erfaring med kandidater som vi eventuelt kan tilby ansettelse når de har avsluttet studiene, sier Karlsen.

Linn Gripstad Nes opplyser at det er god «miks» i alder og utdanningsmessig bakgrunn blant dem som nå studerer på linjen for bygg- og anleggsingeniører i Førde. Søknadsfrist for opptak til studiet i 2018 er 15. april.