Førde rådhus

Førde rådhus

Sted: Førde

Prosjekttype: Nybygg, kontorbygg

Totalkostnad eks mva:
260 millioner kroner

Bruttoareal: 8.500 kvm

Tiltakshaver: Førde kommune

Hovedentreprenør: Åsen & Øvrelid

Arkitekt: Nordplan / Mestres Wåge

Totalrådgiver: Norconsult

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling og Grunnarbeid: Magne Hafstad - Betongarbeider: Sunnfjord Betong - Armering: Førde Stål - Hulldekker: Spenncon - Betongelem.: Stryn Betongelement - Trappeelem.: Cementprodukt - Gulvstøp: Tiller Vimek - Stålkonstruksjoner: HMR Årdal - Ståltrapp og div metallarbeid: Sunfjord Inustri - Lettakselem.: Lett-Tak - Taktekking: Førde Takservice - Fasadepuss: STO Norge - Glass- og aluarbeider: John Holvik - Solavskjerming: Glassmester Grov - Innerdører: Daloc - Bygginnredning: Acusto - Maler og gulvlegger: Rune Skilbrei - Rørlegger og sprinkler: Skår VVS - Elektro: Bravida - Ventilasjon: YIT - SD-anlegg: Normatic - Lås og beslag: Låsservice - Beslagsarbeid: Førde Metallprodukt - Storkjøkken: Foodtech - Heis: Heis-Tek - Bygge-
varer: Farsund Bygg - Maskinutleie: Ramrent - Byggvask/rent tørt bygg: BB gruppen - Transport og mottak byggavfall: SAR Florø

Åsen & Øvrelid AS har ført opp nytt rådhus for Førde kommune i Førde sentrum.

Førde rådhus er på 8.500 kvadratmeter; en kontordel på 6.000 kvadratmeter over bakkenivå og to etasjer med parkering under bakkenivå. Bygget er tegnet av Nordplan/Mestres Wåge og Norconsult har vært totalrådgiver. Totalkostnad

er 260 millioner kroner. Mens Åsen & Øvrelids kontrakt er på 125 millioner kroner. Rivning av et bygg på tomten startet i september 2011, og i des-
ember 2011 startet gravearbeidene. Førde rådhus ble tatt i bruk i september i år.

200 arbeidsplasser
Bygget inneholder kommunale kontorer og dessuten Nav, Sunnfjord næringsut-
vikling, Utdanningsforbundet og en helsestasjon. Etter ønske fra de ansatte sitter de fleste i cellekontorer. Det er totalt 200 arbeidsplasser i bygget.

Rådhuset ligger mellom Jølstra og Hafstadvegen i Førde sentrum. Tomten er cirka fem mål. Grunnen består av elvegrus. Prosjektleder og daglig leder Finn Ove Øen i Åsen & Øvrelid forteller at for å sikre tomten ble det satt ned 100 meter spunt mot nabobyggene (20 meter står igjen). Byggegropen var på 50x50 meter. Grunnentreprenøren Magne Hafstad AS gravde ut 13.100 kubikkmeter grusmasser og sand fra tomten. Store deler av massene er brukt til fylling på et idrettsanlegg. Bygget er fundert rett på stedlige masser.

Sett ovenfra har bygget tilnærmet kvadratisk form, med et stort åpent atrium. Mot Jølstra har bygget en stor åpning. Det ligger to kulverter for tekniske føringer i grunnen. Parkeringskjelleren er støpt vanntett, og bunnplaten er 80 cm tykk.

Hvitt og rødt
Bærende konstruksjon over bakken består av plasstøpte trappe- og heishus, plasstøpte skiver, veggelementer i prefabrikkert betong og hulldekker. Taket er en lettakskonstruksjon. Fasadene har utlektede plater med hvit STO puss. Åpningen mot elva har rød platekledning.

Øen er spent på hvordan pussfasadene blir på sikt.

– Det er en lite brukt metode på Vestlandet. Vi pusset cirka 4.000 kvadratmeter. Vi tok 5-800 kvadratmeter om gangen og dekket til og fyrte mye, sier Øen.

Både vinduer og glassfasader er i aluminium. Det er flis i trapper og på våtrom, ellers er det brukt belegg. I kontorareal er det systemvegger og systemhimlinger. Kontorene har store vinduer og store glassfronter.

Det er 25 cm isolasjon i veggene og i snitt 40 cm i taket. Vinduene har tre lag og en U-verdi på 0,8. Rådhussalen har 40 kvadratmeter med akustisk panel på veggene. I kontorene er det akustiske plater i himlingene.

Overskuddsvarme
Byggeleder Fredrik Frøiland fra Førde kommune sier at bygget har vannbåren oppvarming med radiatorer og gulvvarme. Mye av energien til oppvarming kommer fra gjenvunnet overskuddsvarme fra et stort serverrom. En luft til vann varmepumpe dekker resten energibehovet, med en elektrokjel som reserveløsning. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 124 kWt, noe som plasserer bygget i energiklasse B.

De fem ventilasjonsanleggene er balanserte og har varmegjenvinning. Samlet kapasitet per time er 78.000 kubikkmeter. Bygget har et meget avansert SD anlegg. Hele byget er sprinklet. Det er inergenanlegg i server- og datarom. Solavskjerming skjer med utvendige skjermer. I parkeringskjelleren er det plass til cirka 60 biler.

Kort byggetid
Finn Ove Øen sier at den korte byggetiden var utfordrende.

– Bygget har en avansert bæresystem og lite gjentakelse og symmetri, noe som gjorde det krevende å få det tett. Førde kommune var en løsningsorientert og ryddig byggherre og bidrog til at vi klarte å holde byggetiden, sier Øen.

Tekts og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter