Stadig flere er optimistiske til at de vil få mer å rutte med i året som kommer. Forbrukertilliten stiger, ifølge en ny måling. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Stadig flere er optimistiske til at de vil få mer å rutte med i året som kommer. Forbrukertilliten stiger, ifølge en ny måling. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Forbrukertilliten er stigende

Forbrukertilliten stiger for andre måned på rad, viser ny måling. Stadig flere synes å tro at det tyngste ligger bak dem.

Forbrukertillitsindeksen stiger fra minus 18,5 poeng i januar til minus 15,4 poeng i februar, viser nye tall fra analyseselskapet Opinion.

– Indikatoren som sier noe om troen på husholdningens økonomi om tolv måneder, sammenlignet med i dag, er den som har endret seg mest de to siste månedene, sier fagsjef for politikk Henrik Høidahl i Opinion i en pressemelding.

I målingen svarer 27 prosent at de tror husholdningenes økonomi vil være litt eller mye bedre om ett år, mens 28 prosent svarer at de tror den vil være litt eller mye dårligere.

Til sammenligning svarte 51 prosent at de trodde egen økonomi ville være litt eller mye dårligere om ett år da de be spurt i oktober 2022.

Til tross for at flere har blitt mer optimistiske, svarer fortsatt to av tre at de tror den økonomiske situasjonen vil være uendret eller dårligere om ett år. Rapporten viser i tillegg at et flertall i befolkningen erfarer å ha dårligere råd i dag, sammenlignet med for ett år siden.

– Det er et tydelig uttrykk for den utfordrende situasjonen mange står i nå, og det bidrar til å nyansere bildet av en forbrukertillit som over tid har vært historisk lav, sier Høidahl.