Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket etterlyser tøffere grep i strømmarkedet. Foto: Annika Byrde / NTB
Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket etterlyser tøffere grep i strømmarkedet. Foto: Annika Byrde / NTB

Forbrukerrådet etterlyser tøffere grep i strømmarkedet

Forbrukerrådet mener regjeringens tiltak for et mer brukervennlig strømmarked har mye bra ved seg, men mener etterlyser likevel tøffere grep.

Regjeringen har lagt fram flere tiltak for å rydde opp i strømmarkedet, blant annet muligheten til å nekte selskaper å selge strøm og en 24-timers nedkjølingsperiode for avtaleinngåelse ved telefon- og dørsalg.

Forbrukerrådet mener likevel disse tiltakene ikke er tilstrekkelig for å rydde opp i strømmarkedet.

– Det burde vært gjort mer for å forby forbrukerfiendtlige avtaler, slik som variable avtaler og forvaltningsavtaler. Som et minimum burde det stilles krav om omfattende opplysningsplikt når slike avtaletyper selges, sier Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

Hun mener også det er behov for at strømsalgselskapene pålegges å vise effektivt påslag etter samme modell som for markedsføring av lån.

– Dette ville gjort det enklere å sammenligne avtaler og faktisk vite hva man betaler for, sier Blyverket.

Forbrukerrådet mener det viktigste tiltaket fra regjeringen er at det blir enklere å ta konsesjonen fra strømsalgselskapene, gitt at dette faktisk blir fulgt opp.