Forbrukerrådet etterlyser ny husleielov

Husleieloven verner for dårlig om leietakerne, og arbeidet med å sikre bedre vern går altfor sakte, mener Forbrukerrådet, som ber politikerne sette opp farten.

– Vi ønsker en totalgjennomgang av husleieloven. Det vil si at det blir satt ned et lovutvalg med alle parter involvert, så får vi en grundig gjennomgang, sier dagdirektør i Forbrukerrådet, Olav Kasland, til Klassekampen.

Forbrukerrådet gikk i mars i fjor ut og sa det hastet med å få på plass en ny lov slik at rettighetene til leietakerne blir bedre ivaretatt. Ifølge dem er omtrent 20 prosent av nordmenn, rundt én million, leietakere.

Kasland ber Stortinget ta initiativ til arbeidet Forbrukerrådet mener trengs.

– Dette haster. Dette var noe de fleste partiene lovet før valget. Nå må de følge opp, sier han.

Regjeringen har varslet en boligmelding, men ifølge Kasland står det ingenting om leie i de prioriterte punktene. Statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp) sier likevel at leiemarkedet blir en viktig del av boligmeldingen.

– Departementet jobber nå med å kartlegge behovet for en eventuell revurdering av husleieloven. I dette arbeidet vurderes det også om leietakernes rettigheter bør styrkes.