Forbrukerøkonom: Alle vinner her – men med stor formue og dyrt hus, blir skatten høyere

Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank sier alle vinner, men spår at lavinntektsfamilier med mindre barn vil merke endringene i statsbudsjettet best på lommeboka.

Tvetenstrand er ikke så overrasket over prioriteringene, sett i lys av at Norge ennå står midt i en krise.

– Det viktigste er og blir å trygge arbeidsplassene våre. Sånn sett vinner vi alle på dette budsjettet, sier hun til NTB.

– De som vil merke det mest direkte på lommeboka, er lavinntektsfamilier med mindre barn – det er dem jeg ønsket skulle «vinne». I tillegg er jeg glad det settes av såpass penger til å hjelpe de unge voksne som i dag står uten jobb, inn i arbeidslivet.

– Hvem taper i dette forslaget?

– De som eier dyre hus og har høy formue, vil kunne få noe høyere formuesskatt, ettersom boliger med verdi over 15 millioner vil få en skattemessig høyere verdi. Samtidig vil du få noe redusert formuesskatt på investeringer i aksjemarkedet, sier Tvetenstrand.

Hun påpeker også at noen vil bli tapere og noen vinnere hvis frikortene på helsetjenester slås sammen.

– Mange av dem som i dag kun har et av frikortene, vil oppleve en økt egenandel på helsetjenester. 1 million nordmenn vil få høyere kostnader med ca. 750 kroner. Samtidig vil 450.000 nordmenn spare om lag 1.500 kroner årlig på dette, sier hun.