Nye anvisninger for luftede kledninger

Valg av utvendig kledning har stor innvirkning på det estetiske uttrykket til en bygning, men den har også en viktig teknisk funksjon.

I Norge utføres utvendig kledning oftest som luftet kledning. 

Vanlige skadetyper og utforming av luftede kledninger i ny rapport
Nå presenteres Byggforsks erfaringer med luftede kledninger i en ny rapport. Rapporten retter seg mot planleggere, ingeniører og arkitekter, og viser vanlige skadetyper og hvilke hensyn som må tas ved utforming av luftede kledninger. Hovedfokuset er på erfaringer knyttet til slagregnspåkjenninger, det vil si påkjenninger fra kombinasjonen av regn og vind. Revisjonen av rapporten som først kom ut i 2003, er basert på nye resultater og erfaringer fra FoU-programmet Klima 2000 - Klimatilpasning av bygningskonstruksjoner samt fra FoU-prosjektet Climate Adapted Buildings.

Totrinnstetning
For å gi et effektivt og varig vern mot slagregn må tetting av både fasader og fuger skje i to trinn. I en totrinnstetning fungerer kledningen som regnskjerm, og vindsperra utgjør luft-/vindtetningen. For at en totrinnstetning skal fungere må det være en ventilert og drenert luftespalte mellom kledningen (regnskjermen) og vindsperra.

Må tilpasses værforholdene
Detaljutformingen av en fasade må tilpasses den enkelte kledningstypen, den aktuelle bygningen og værforholdene på stedet. Rapporten fra SINTEF Byggforsk presenterer anbefalte minimumskrav for å sikre tilstrekkelig lufting og drenering av lufte- og dreneringsspalter i klimasoner med henholdsvis liten, moderat og stor slagregnbelastning.

Avvik fra kjente prinsipper gir skader
Skader i tilknytning til luftede kledninger skyldes i hovedsak utførelse som avviker fra grunnleggende prinsipper som har vært kjent i lang tid. Typiske skader skyldes utilstrekkelig lufting og/eller drenering, samt mangelfulle fugeløsninger i kledningen og mangelfulle beslagløsninger i tilknytning til andre elementer i fasaden, som vinduer, dører, hjørner og parapeter.