Be håndverkeren om papir på arbeidet

Pusser du opp en bolig som du med stor sannsynlighet skal selge iløpet av noen år? Da har du ekstra god grunn til å forsikre deg om at du får dokumentasjon av arbeidene som utføres.

Nye takseringsregler som iverksettes fra 2015 stiller strengere krav til dokumentasjon av boligens tilstand. Har du ikke dokumentasjon på arbeider som er utført vil boligen i beste fall kunne få en tilstandsgrad 2 på en skala fra 0 til 3. (der 0 er best).

- Dokumentasjon blir særlig viktig for såkalte skjulte bygningsdeler som for eksempel membran og skjult røropplegg. Har man ikke dokumentasjon på at arbeidene er håndverksmessig utført, vil man ikke kunne få full score på tilstandsrapporten, sier administrerende direktør Tor Backe i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS. At det igjen vil gi utslag på taksten ligger i kortene.

Norsk Standard (NS) angir minimumskrav for hva en teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig skal inneholde. Målet med endringene er å forbedre dagens tilstandsrapporter slik at de inneholder utfyllende informasjon om boligens kvaliteter og mangler, og hvilke utbedringer som eventuelt bør gjennomføres. Den nye standarden gjelder fra . januar 2015 og får fire grader (fra 0 til 3).

Tilstandsgradene går fra tilstands grad (TG) 0 = ingen avik, TG 1 = mindre eller moderate avvik, TG 2 = Vesentlige avvik, TG til 3 = stort eller alvorlig avvik. Den nye standarden er utarbeidet av en bredt sammensatt komite bestående av representanter fra myndigheter, takstbransjen, eiendomsmeglere, eierskifteforsikringer med flere.

Norske Rørlegger Bedrifters Landsforening – VVS og forbrukernettstedet skikkeligrørlegger.no, anbefaler dem som har planer om å pusse opp badet å spesifisere krav om dokumentasjon allerede ved innhenting av tilbud.

- Du har faktisk krav på å få dokumentasjon på hva som er gjort, hvilke produkter som er benyttet og hva som kreves av vedlikehold når du kjøper VVS-tjenester. Vi oppfordrer alle til å be om dette og at det settes som et krav for leveransen, sier Tor Backe.

Fordelene ved dokumentasjon er flere, og ikke bare knyttet til salg. Først og fremst får du en dokumentasjon på at du har fått levert det du har bestilt. Du får også vite hvordan anlegget bør vedlikeholdes og ved en reparasjon eller skade, blir også jobben enklere fordi man har oversikt over produkter og deler som er benyttet.